ตั้งชื่อลูก

" พิเศษ... สำหรับบุตรหลานที่ท่านรัก "  ด้วยการ "ตั้งชื่อ" ที่ถูกต้อง! ตามหลักโหราศาสตร์ ให้สอดคล้อง เหมาะสมสำหรับดวงเกิดบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะ เปรียบเหมือน มีแผนที่นำทางชีวิต เดินไปตามทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม นำไปสู่ความสำเร็จที่ดีงามในชีวิต... สมปรารถนา...

 

ตั้งชื่อบุตรหลาน ที่ถูกโฉลกตั้งแต่เกิด... 

...คือการมอบความสุข ให้แก่หัวใจดวงหนึ่ง 

ย่อมมีความสุข ตลอดชีวิต... " 

 

ด้วย "ชื่อที่ถูกโฉลกกับดวงเกิด" มีส่วนช่วย... ให้บุตรหลานของท่าน 

 

+มีความสามารถ 

+มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้ 

+เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ

+กระตือรือร้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง 

+มีความคิดริเริ่ม +ควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง 

+บุคลิกภาพดี , พูดจาไพเราะ , มีกิริยามารยาทดี +มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ 

+มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ มีความทะเยอทะยาน 

+ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ 

+มีคุณธรรม เปี่ยมด้วยจริยธรรม 

+มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม 

+มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม 

+สุขภาพดี เปี่ยมด้วยความสุข

 

สิ่งสำคัญอีกประการคือ เสริมให้พ่อ แม่ มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้น  นี้คือ... "ที่สุดของที่สุด!" โดยมี "ชื่อที่ถูกโฉลก" ให้กับบุตรหลานท่าน  ตั้งแต่อายุยังน้อย ...บ่มเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ ให้กับบุตรหลานเป็นที่รักของท่าน

 

ค่าครูตั้งชื่อ 2,400 บาท

 

 

หากคุณ... อยู่ไกลกัน / อยู่ต่างจังหวัด / ติดงาน / ไม่สะดวกมาพบอาจารย์ 

ง่ายมาก! สะดวกสบาย! "สามารถตั้งชื่อลูกได้ ผลดี ชัดเจน เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100% ครับ" 

 

เพียงขั้นตอนง่ายๆ...

1.แจ้ง เพศ... นามสกุลที่ร่วมใช้ ... วัน.. เดือน.. ปี.. เวลาเกิด...

2.แจ้ง ชื่อ... นามสกุล... วัน/เดือน/ปี เกิด ของคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อตั้งชื่อให้เสริมดวงในครอบครัว

มาที่สายตรงโทร 08-9009-9090

id line: 0890099090

หรือ ADD LINE ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 

3.โอนเงินค่าครู ตั้งชื่อ 2,400 บาท

 

 สำหรับ "เด็กแรกเกิด" จะได้รับชื่อใหม่ภายใน 24 ช.ม. สำหรับไปแจ้งเกิดได้ทันเวลาครับ 

Visitors: 13,977