ตั้งชื่อลูก ให้มีโชค มีลาภ เลี้ยงง่าย มีความสุขสดชื่น สุขภาพแข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน

 ยินดีให้คำปรึกษา ด้วยความเต็มใจ

ตั้งชื่อลูก

พร้อมมอบสิ่งดีๆให้กับลูกสุดที่รักของท่าน ด้วยการ "ตั้งชื่อลูก" ให้ถูกโฉลก ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยหลักโหราศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับดวงเกิดของลูกของท่านโดยเฉพาะ เปรียบดังมีแผนที่นำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จดีงาม และสำคัญในดวงชื่อของลูก จะสอดคล้องสัมพันธ์กับกับดวงชะตาเกิดของคุณพ่อคุณแม่  มีส่วนช่วยให้ลูกของท่านเลี้ยงง่าย เชื่อฟังพ่อแม่

ชื่อ ถูกหลักโหราศาสตร์ ที่อาจารย์ทำให้ คือการคำนวนดวงชะตาเป็นรายเฉพาะเจาะจง สำหรับดวงเกิดโดยคำนวน ลัคนาราศี ธาตุเรือนเกิด นักษัตร ฤกษ์กำเนิด เวลาตกฟาก และนำตัวอักษรมาเรียงร้อยเป็น "ชื่อ" ที่แสนไพเราะ เขียนง่าย อ่านออกเสียงง่าย  (โดยหลักการตั้งชื่อนี้จะไม่เหมือนกับหนังสือตามร้านหนังสือ หรือ ตามท้องตลาดเว็บไซด์ทั่วๆไป)

 

→ชื่อที่อาจารย์ตั้งให้ จะส่งผลทำให้บุตรของท่าน เลี้ยงง่าย แข็งแรง ร่าเริง 

→เปี่ยมด้วยความสามารถ  เป็นคนที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้ มีพลังเชื่อมั่นในตัวเอง (ไม่เป็นคนเหยาะแหยะ)

→มีพลังทำให้กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีนิสัยกระตือรือร้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง (ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง)

→มีความคิดริเริ่ม  มีอุปนิสัยควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง (ไม่เป็นคนเกเร)

→ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทดี มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ (ไม่โดนกลั่นแกล้ง)

→มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ มีความทะเยอทะยาน (ไม่เป็นคนซึมเศร้า)

→ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ  มีคุณธรรม จริยธรรม (ไม่เป็นคนโกหก)

→มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม เปี่ยมด้วยความสุข 

→หลีกหนีจากความเจ็บป่วย ที่ทางการแพทย์รักษาไม่ได้ หรือที่เรียกว่า โรคเวรโรคกรรม

→และสิ่งสำคัญ ตั้งชื่อลูกที่ถูกโฉลก จะส่งผลให้พ่อแม่ ฐานะการเงินดี ร่ำรวยขึ้นอีกด้วย 

 

ตั้งชื่อลูก

  

ตั้งชื่อลูก

ช่องทางโอนค่าครู

มาที่บัญชี

ค่าครูเปลี่ยนชื่อใหม่

แล้วแจ้ง รายละเอียด

ดังต่อไปนี้

•ตั้งชื่อลูก ให้ถูกหลักโหราศาสตร์
→เพียงขั้นตอนง่ายๆ
→ แจ้งข้อมูลของ

•ชื่อ นามสกุล ปัจจุบัน (ถ้ามี)

•วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

•บุตร
•เพศ •บุตร
•นามสกุลที่ต้องการร่วมใช้ •บุตร

•ชื่อ นามสกุล

•วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

•มารดา

•ชื่อ นามสกุล

•วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

•บิดา

→โทรสายตรง หรือ

ทาง Line

0890099090

สอบถามเพิ่มเติม ผ่านโทรศัพท์

คลิกที่เบอร์โทร ข้างล่างนี้

08-9009-9090

Visitors: 66,562