ชื่อลูกไม่ถูกโฉลกก่อเกิดปัญหา

     เรื่องความหมาย คำแปลของชื่อ คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนล้วนให้ความสำคัญ และพยายามตั้งชื่อให้ไพเราะ มีความหมายที่ดีงาม เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตพบกับสิ่งที่ดีงามตามคำแปล ตามความหมายของชื่อที่ใช้อยู่
     
    อนิจจา... คนส่วนใหญ่แทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า นอกเหนือจากคำแปลนั้น ในตัวอักษรไทยตั้งแต่ ก-ฮ รวมทั้งสระ และ วรรณยุกต์ เมื่อรวมตัวกันแล้ว จะมีพลังงานของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ แฝงอยู่ ตั้งแต่ ๑ ดาวอาทิตย์ ๒ ดาวจันทร์ ๓ ดาวอังคาร ๔ ดาวพุธ ๕ ดาวพฤหัส ๖ ดาวศุกร์ ๗ ดาวเสาร์ ๘ ดาวราหู ๙ ดาวเกตุ
 
 เลข ดาว  ธาตุ  ส่งผล 
 ๑  อาทิตย์  ไฟ การถือตัว เย่อหยิ่ง การเอาเด่น ไม่ยอมเป็นรองใคร บ่งบอกถึงความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่ การสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเรื่องตัวเองเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่น มักมีข้อคิดเฉียบขาด ไม่โลเล ใจคอมั่นคง เหมาะสำหรับเป็นนักการปกครอง เป็นผู้ริเริ่มกิจการต่างๆ มักว้าเหว่ ไม่สบอารมณ์ต่อสิ่งใดๆเอาง่ายๆ หากเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ต้องการมีคู่ครองเด่นๆ เป็นผลทำให้ไม่สมปรารถนาในชีวิต เต็มไปด้วยความพลัดพราก เป็นดวงดาวเคลื่อนไหวที่ร้อนรนจึงไม่อยู่นิ่ง ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและการเปลี่ยนแปลง
ระบบเลือดไม่สมบูรณ์,ผ่าตัดหัวใจ,สายตาผิดปกติ,กระดูกอ่อนแอ
เป็นดาวประเภทกึ่งบาปเคราะห์ อยู่ที่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๒  จันทร์  น้ำ(ใส) มักอ่อนไหวง่าย มักคิดฝัน มีจินตนาการสูง ชอบกวีนิพนธ์ ชอบของละเอียดอ่อน ดูภายนอกเหมือนเป็นคนอ่อนไหวง่าย แต่มีสติควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ  
ต่อมน้ำผิดปกติ,ต่อมน้ำนม,เกี่ยวกับทรวงอก,ระบบน้ำภายในทั้งหมด
เป็นดาวประเภทศุภเคราะห์ มักไม่ให้โทษ แต่ต้องขึ้นอยู่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๓  อังคาร  น้ำ(ขุ่น) เป็นเพชฌฆาตจอมจู่โจมทะลุทะลวง อังคารแห่งความปั่นป่วน ความวิวาท สงคราม บ่งถึงการขัดแย้งอย่างรุนแรง การใช้กำลังประหัตประหารกัน บ่งถึงโทสจริต ความไหวจัดงอนจัด และการด่าทอ เครื่องอาวุธทุกชนิด มักมีอุบัติเหตุหรือมีการผ่าตัด มีความมุทะลุบุ่มบ่าม ทำตามอารมณ์ของตัวเอง
โลหิตผิดปกติ,ความดัน,อวัยวะเพศเสื่อม,กล้ามเนื้ออักเสบ,บาดแผลไฟลวกน้ำร้อนลวก
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ ให้โทษมากกว่าให้คุณ
 ๔  พุธ  ดิน(ดี)  เป็นตัวแทนแห่งมันสมอง แสดงถึงปฏิภาณความเฉลียวฉลาด การในการเจรจา การติดต่อสื่อสารทุกประเภท  การคบหาสมาคม ถือกันว่าเป็นเลขที่เข้าไหนเข้าได้ บุคคลดาวพุธมักกลมกลืนกับสิ่งอื่นใดได้ง่ายที่สุด  คือความไม่แน่นอน ปรวนแปรง่าย เปลี่ยนแปลงได้เก่ง ดาวพุธมีลักษณะของทั้งชายและหญิงอยู่ในตัว เหมือนคนที่มีหัวใจสองดวง
โรคลึกลับ,เบี่ยงเบนทางเพศ
เป็นดาวประเภทกึ่งศุภเคราะห์ คือบางครั้งก็เป็นบาปเคราะห์ก็ได้ ขึ้นอยู่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๕  พฤหัสบดี  ไฟ(ดี) เป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งเป็นดาวอันอำนวยผลสำเร็จให้แก่ทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การศึกษา การใฝ่ใจในความรู้ สติปัญญาอันแตกฉาน ความยุติธรรม หมายถึงผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา บิดามารดา ความสุขุมเยือกเย็น บุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวนี้ จะได้พบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีคือมีกิจการงานที่จะงอกงามขยายตัวอย่างมากมาย ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นหมายเลขที่เกี่ยวพันกับศาสนา ความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ โบสถ์ วิหาร พระคัมภีร์ต่างๆ
เป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ เป็นดาวดี
 ๖  ศุกร์  ลม ดาวที่ส่องแสงสว่างที่สุดในระบบสุริยจักรวาล  ส่องแสงสว่างสดใส ได้ชื่อว่าเป็นดาวประจำเมือง ซึ่งเป็นดาวศิลปะความงดงาม ดาวแห่งชีวิตสมรส ดาวแห่งความรัก ความผูกพัน      ลักษณะดาวศุกร์คือผิว ขาว ร่างสมส่วน เจ้าเนื้อ แต่งตัวดี บางทีก็ร่างท้วม มีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นอย่างรุนแรง จะเป็นที่รักนับถือของบุคคลทั่วไป อุปนิสัยคือความร่าเริง ความสนุกสนาน รักสวยรักงาม มีรสนิยมดี อยู่กับความโออ่าหรูหรา ชอบดนตรีศิลปะ มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา เป็นตัวแทนทางการเงิน ความสุข ความสดชื่น ความเบิกบานใจ
เป็นดาวประเภทศุภเคราะห์ ให้คุณ เป็นดาวดีแต่ต้องผสมกับดาวดีเท่านั้น
 ๗  เสาร์  ดิน(เสีย)  ซึ่งเป็นประธานดาวบาปเคราะห์ เสาร์แสดงถึงอำนาจทุกข์โทษ การล่าช้า การเชือนแช โรคภัยไข้เจ็บ ความวินาศ ความระทมทุกข์ใจ หดหู่ใจ กังวลใจ ความเศร้าใจ การสูญเสีย ยังบ่งบอกถึง ความยากจน ความหวาดระแวง ความอิจฉา ความหึงหวง สภาพทรุดโทรม ความล้มละลาย ทุกข์ทรมาน  มักเดือดร้อนเป็นนิจ  โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนืองๆ มีเหตุร้ายเข้ามาไม่วายเว้น แต่ก็มีความอดทนเป็นเลิศ สามารถอดทนความทุกข์ยากได้ดี บ่งถึงมีความทุกข์ระทมอยู่มิขาดสาย
อัตตวิบากกรรม,ฆาตกรรม,อุบัติเหตุ  
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ให้โทษ ถึงแม้ผสมกับดาวดีก็ส่งผลเสีย
 ๘  ราหู  (น้ำเมา) เป็นดาวที่ให้โทษมากเช่นเดียวกับหมายเลข3ดาวอังคาร หมายเลข7ดาวเสาร์ หมายเลข8เป็นเลขอาถรรพณ์มักเกิดเหตุวิบัติเสมอ เป็นเลขของราหู ดาวคราสร้าย  เป็นดาวบาปเคราะห์ ฝ่ายจู่โจมเช่นเดียวกับดาวเสาร์  ราหูแสดงถึงความลุ่มหลง มัวเมา มีโมหะจริต มักถูกใส่ร้ายป้ายสี ต้องคดีความ มักถูกกลั่นแกล้ง มักถูกเบียดบัง มีคนแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง ความอับอาย การล้มละลาย มักเกิดอันตรายเสมอ บ้างก็แท้งหรือประสบอุบัติเหตุหรือล้มหายตายจาก ประสบเคราะห์กรรมด้านอื่นๆไม่วายเว้น
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ให้โทษ ถึงแม้ผสมกับดาวดีก็ส่งผลเสีย
 ๙  เกตุ  อมตะ เป็นดวงดาวอำนวยความสำเร็จในบรรดาดวงดาวทั้งหลาย ยกย่องกันว่าเป็นดวงดาวอันขลังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นดาวเร้นลับอำนวยให้มีวาสนาบารมีสูง มักมีบริวารมาก มีอำนาจส่งเสริมให้มีชื่อเสียงที่ดี มีอำนาจครอบงำดาวดวงอื่นทั้งหมด ซึ่งเป็นดวงดาวที่น่าสนใจมาก เป็นดาวนำโชคหมายถึงความก้าวหน้า ใครได้กำลังของดาวพระเกตุจะคุ้มครองชีวิตเป็นอย่างดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ 
ถ้าอยู่กับดาวดีจะให้คุณอย่างดีเยี่ยม หากอยู่กับดาวเสียจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงทวีคูณ
 
 
      ซึ่งอานุภาพของดวงดาวต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะส่งผลทางศุภเคราะห์(ผลดี) และ ทางบาปเคราะห์(ผลร้าย) แตกต่างกันออกไป 
 
     อิทธิพลของ "ชื่อ" หรือ "นามสกุล" เป็นต้นเหตุแห่งความสุข/ปัญหา ก็ได้ เพราะดวงเกิดของแต่ละคนแตกต่างกัน ชื่อ/นามสกุลที่ใช้อยู่ ก็ส่งผลต่างกันออกไป
 
ชื่อ
 40%
นามสกุล
 20%
ผลรวม
 40%
คะแนนเต็ม
 100%
  ส่งผล

 ดี

 

 ดี

 

 เสีย

 

 60%

 

ชื่อ+นามสกุล

ต่างชิงดีชิงเด่นกันเอง

ไม่สมพงศ์กัน

 เสีย

 

 ดี

 

 ดี

 

 60%

 

ชีวิตไร้รสชาติ ไม่มีพลัง

เพราะชื่อสำคัญที่สุด

 ดี

 

 เสีย

 

 เสีย

 

 40%

 

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสีย

สอบไม่ผ่าน

 

 ดี

 

 เป็น
กลาง

 ดี

 

 80%

 

 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สอบผ่าน
หลังเปลี่ยนชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 ดี

 

 ดี

 

 ดี

 

 100%

 

ชื่อ+นามสกุล สมพงศ์กัน

เปรียบเหมือนคู่พระ คู่นาง

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์

 
     ชื่อที่ใช้ขัดแย้งกับดวงเกิด จะไม่หนุนชะตาชีวิต ทำให้ดวงกำเนิดอ่อนแอ หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ เรียกว่าดวงตก และประกอบกับตัวอักษรของ "ชื่อ" นั้น ขัดแย้งกับนามสกุลที่ใช้อยู่ จู่ๆก็มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น เกิดปัญหาอันยุ่งยากในครอบครัว
 
คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย อย่าเมินเฉย อย่ามองข้าม เพราะด้วยประสบการณ์ กว่า 18 ปี ที่อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้กับบุคคลมานับหลายหมื่นคนนั้น อาจารย์จึงรู้สาเหตุว่าชื่อที่ใช้อยู่ส่งผลต่ออุปนิสัย ใจคอ 
 
หากตั้งชื่อที่ถูกโฉลกตั้งแต่เด็ก จะส่งผลทำให้อุปนิสัยดีงามตั้งแต่เด็ก หากปล่อยปละละเลย หรือ คิดว่าเพียงแค่ชื่อจะไปส่งผลไม่ดีได้อย่างไร คิดใหม่เถอะครับ สุภาษิตสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย ยังสอนไว้เลยว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" ลองหันมามองโลกในอีกแง่มุม ที่เป็นข่าวไม่ดีตามโลกออนไลน์ เช่น ข่าวสลดเด็กถูกเพื่อนบูลลี่ (หมายถึงโดนกลั่นแกล้ง โดยใช้กำลังทำร้ายร่างกาย และ โดนทำร้ายความรู้สึกทางคำพูด) เป็นเพราะธาตุน้ำเกินพิกัด หรือ ในทางกลับกันเป็นฝ่ายไปบูลลี่เพื่อน ไปกลั่นแกล้งเพื่อน ฝึกอุปนิสัยเกเร ก้าวร้าว ตั้งแต่ยังเด็ก เป็นเพราะธาตุไฟเกินพิกัด เป็นต้น
 
 
ธาตุที่แฝงอยู่ในตัวอักษรชื่อนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ส่งผลดีก็ได้ ในทางกลับกันส่งผลเสียก็ได้ ชีวิตต้องมีความสมดุล หมายถึงดวงชะตาเกิดจะต้องสัมพันธ์กับตัวอักษรในชื่อ ส่วนชื่อนั้นจะต้องสัมพันธ์กับนามสกุล 
 
หากไม่สมดุลผลเสียก็จะตามมาเพียงแต่รอจังหวะ และเวลา มาดูผลเสียกันก่อน ว่าเหตุใด คนๆหนึ่ง มีนิสัยอารมณ์ร้อน วู่วาม ทำร้ายผู้อื่น ชอบโกหก ขี้โกง ขี้กลัว เป็นโรคซึมเศร้า พฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบน ใช้ชีวิตแบบไม่ยอมโต ขี้เกียจ ผัดวันประกันพรุ่ง  
 
โทษพ่อแม่ เถียงพ่อแม่ ทั้งที่เลี้ยงดูมาอย่างดี และซ้ำร้ายไปตั้งชื่อผิดเป็นดาวกำพร้า ก็จะส่งผลให้พ่อแม่เลิกราอย่าร้างกัน หรือ ไปตั้งชื่อผิดเป็นดาวล้มละลายจะส่งผลให้การเงินพ่อแม่สูญสลายไร้สาเหตุ 
 
หรือไปตั้งชื่อดาวสงครามจะส่งผลให้คบเพื่อนเกเรก้าวร้าว มักมีปากเสียงกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัว 
 
หรือตั้งชื่อเป็นธาตุน้ำและธาตุไฟปะทะกันส่งผลให้เป็นโรคเวรโรคกรรมที่ทางการแพทย์รักษาไม่ได้ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วนนี้ เรียกว่า เสียสมดุล เหมือนรถที่ไม่ได้ตั้งศูนย์ล้อให้ตรง เวลาขับรถก็ส่าย
 
เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ว คุณพ่อ คุณแม่หลายคนมาปรึกษาอาจารย์ เมื่อมาตรวจให้แล้วปรากฎว่า ชื่อที่ใช้อยู่นั้น ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกโฉลกกับดวงเกิดจึงทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดมา
 
ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณ ถ้าชื่อถูกโฉลก กับ ลัคนาราศี ธาตุเรือนเกิด นักษัตร ฤกษ์กำเนิด เวลาตกฟาก และต้องสมพงศ์กับพ่อแม่ด้วย  
Visitors: 66,556