ชื่อนามสกุลไม่ถูกโฉลกคืออุปสรรคที่ขวางกั้น

     เรื่องความหมาย คำแปลของชื่อ คุณพ่อ คุณแม่ทุกคนล้วนให้ความสำคัญ และพยายามตั้งชื่อให้ไพเราะ มีความหมายที่ดีงาม เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตพบกับสิ่งที่ดีงามตามคำแปล ตามความหมายของชื่อที่ใช้อยู่
     
    อนิจจา... คนส่วนใหญ่แทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า นอกเหนือจากคำแปลนั้น ในตัวอักษรไทยตั้งแต่ ก-ฮ รวมทั้งสระ และ วรรณยุกต์ เมื่อรวมตัวกันแล้ว จะมีพลังงานของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ แฝงอยู่ ตั้งแต่ ๑ ดาวอาทิตย์ ๒ ดาวจันทร์ ๓ ดาวอังคาร ๔ ดาวพุธ ๕ ดาวพฤหัส ๖ ดาวศุกร์ ๗ ดาวเสาร์ ๘ ดาวราหู ๙ ดาวเกตุ
 
 เลข ดาว  ธาตุ  ส่งผล 
 ๑  อาทิตย์  ไฟ การถือตัว เย่อหยิ่ง การเอาเด่น ไม่ยอมเป็นรองใคร บ่งบอกถึงความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่ การสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเรื่องตัวเองเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่น มักมีข้อคิดเฉียบขาด ไม่โลเล ใจคอมั่นคง เหมาะสำหรับเป็นนักการปกครอง เป็นผู้ริเริ่มกิจการต่างๆ มักว้าเหว่ ไม่สบอารมณ์ต่อสิ่งใดๆเอาง่ายๆ หากเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ต้องการมีคู่ครองเด่นๆ เป็นผลทำให้ไม่สมปรารถนาในชีวิต เต็มไปด้วยความพลัดพราก เป็นดวงดาวเคลื่อนไหวที่ร้อนรนจึงไม่อยู่นิ่ง ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและการเปลี่ยนแปลง
ระบบเลือดไม่สมบูรณ์,ผ่าตัดหัวใจ,สายตาผิดปกติ,กระดูกอ่อนแอ
เป็นดาวประเภทกึ่งบาปเคราะห์ อยู่ที่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๒  จันทร์  น้ำ(ใส) มักอ่อนไหวง่าย มักคิดฝัน มีจินตนาการสูง ชอบกวีนิพนธ์ ชอบของละเอียดอ่อน ดูภายนอกเหมือนเป็นคนอ่อนไหวง่าย แต่มีสติควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ  
ต่อมน้ำผิดปกติ,ต่อมน้ำนม,เกี่ยวกับทรวงอก,ระบบน้ำภายในทั้งหมด
เป็นดาวประเภทศุภเคราะห์ มักไม่ให้โทษ แต่ต้องขึ้นอยู่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๓  อังคาร  น้ำ(ขุ่น) เป็นเพชฌฆาตจอมจู่โจมทะลุทะลวง อังคารแห่งความปั่นป่วน ความวิวาท สงคราม บ่งถึงการขัดแย้งอย่างรุนแรง การใช้กำลังประหัตประหารกัน บ่งถึงโทสจริต ความไหวจัดงอนจัด และการด่าทอ เครื่องอาวุธทุกชนิด มักมีอุบัติเหตุหรือมีการผ่าตัด มีความมุทะลุบุ่มบ่าม ทำตามอารมณ์ของตัวเอง
โลหิตผิดปกติ,ความดัน,อวัยวะเพศเสื่อม,กล้ามเนื้ออักเสบ,บาดแผลไฟลวกน้ำร้อนลวก
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ ให้โทษมากกว่าให้คุณ
 ๔  พุธ  ดิน(ดี)  เป็นตัวแทนแห่งมันสมอง แสดงถึงปฏิภาณความเฉลียวฉลาด การในการเจรจา การติดต่อสื่อสารทุกประเภท  การคบหาสมาคม ถือกันว่าเป็นเลขที่เข้าไหนเข้าได้ บุคคลดาวพุธมักกลมกลืนกับสิ่งอื่นใดได้ง่ายที่สุด  คือความไม่แน่นอน ปรวนแปรง่าย เปลี่ยนแปลงได้เก่ง ดาวพุธมีลักษณะของทั้งชายและหญิงอยู่ในตัว เหมือนคนที่มีหัวใจสองดวง
โรคลึกลับ,เบี่ยงเบนทางเพศ
เป็นดาวประเภทกึ่งศุภเคราะห์ คือบางครั้งก็เป็นบาปเคราะห์ก็ได้ ขึ้นอยู่ว่าผสมกับดาวดีหรือดาวเสีย
 ๕  พฤหัสบดี  ไฟ(ดี) เป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งเป็นดาวอันอำนวยผลสำเร็จให้แก่ทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การศึกษา การใฝ่ใจในความรู้ สติปัญญาอันแตกฉาน ความยุติธรรม หมายถึงผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา บิดามารดา ความสุขุมเยือกเย็น บุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวนี้ จะได้พบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีคือมีกิจการงานที่จะงอกงามขยายตัวอย่างมากมาย ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นหมายเลขที่เกี่ยวพันกับศาสนา ความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ โบสถ์ วิหาร พระคัมภีร์ต่างๆ
เป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ เป็นดาวดี
 ๖  ศุกร์  ลม ดาวที่ส่องแสงสว่างที่สุดในระบบสุริยจักรวาล  ส่องแสงสว่างสดใส ได้ชื่อว่าเป็นดาวประจำเมือง ซึ่งเป็นดาวศิลปะความงดงาม ดาวแห่งชีวิตสมรส ดาวแห่งความรัก ความผูกพัน      ลักษณะดาวศุกร์คือผิว ขาว ร่างสมส่วน เจ้าเนื้อ แต่งตัวดี บางทีก็ร่างท้วม มีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นอย่างรุนแรง จะเป็นที่รักนับถือของบุคคลทั่วไป อุปนิสัยคือความร่าเริง ความสนุกสนาน รักสวยรักงาม มีรสนิยมดี อยู่กับความโออ่าหรูหรา ชอบดนตรีศิลปะ มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา เป็นตัวแทนทางการเงิน ความสุข ความสดชื่น ความเบิกบานใจ
เป็นดาวประเภทศุภเคราะห์ ให้คุณ เป็นดาวดีแต่ต้องผสมกับดาวดีเท่านั้น
 ๗  เสาร์  ดิน(เสีย)  ซึ่งเป็นประธานดาวบาปเคราะห์ เสาร์แสดงถึงอำนาจทุกข์โทษ การล่าช้า การเชือนแช โรคภัยไข้เจ็บ ความวินาศ ความระทมทุกข์ใจ หดหู่ใจ กังวลใจ ความเศร้าใจ การสูญเสีย ยังบ่งบอกถึง ความยากจน ความหวาดระแวง ความอิจฉา ความหึงหวง สภาพทรุดโทรม ความล้มละลาย ทุกข์ทรมาน  มักเดือดร้อนเป็นนิจ  โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนืองๆ มีเหตุร้ายเข้ามาไม่วายเว้น แต่ก็มีความอดทนเป็นเลิศ สามารถอดทนความทุกข์ยากได้ดี บ่งถึงมีความทุกข์ระทมอยู่มิขาดสาย
อัตตวิบากกรรม,ฆาตกรรม,อุบัติเหตุ  
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ให้โทษ ถึงแม้ผสมกับดาวดีก็ส่งผลเสีย
 ๘  ราหู  (น้ำเมา) เป็นดาวที่ให้โทษมากเช่นเดียวกับหมายเลข3ดาวอังคาร หมายเลข7ดาวเสาร์ หมายเลข8เป็นเลขอาถรรพณ์มักเกิดเหตุวิบัติเสมอ เป็นเลขของราหู ดาวคราสร้าย  เป็นดาวบาปเคราะห์ ฝ่ายจู่โจมเช่นเดียวกับดาวเสาร์  ราหูแสดงถึงความลุ่มหลง มัวเมา มีโมหะจริต มักถูกใส่ร้ายป้ายสี ต้องคดีความ มักถูกกลั่นแกล้ง มักถูกเบียดบัง มีคนแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง ความอับอาย การล้มละลาย มักเกิดอันตรายเสมอ บ้างก็แท้งหรือประสบอุบัติเหตุหรือล้มหายตายจาก ประสบเคราะห์กรรมด้านอื่นๆไม่วายเว้น
เป็นดาวประเภทบาปเคราะห์ให้โทษ ถึงแม้ผสมกับดาวดีก็ส่งผลเสีย
 ๙  เกตุ  อมตะ เป็นดวงดาวอำนวยความสำเร็จในบรรดาดวงดาวทั้งหลาย ยกย่องกันว่าเป็นดวงดาวอันขลังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นดาวเร้นลับอำนวยให้มีวาสนาบารมีสูง มักมีบริวารมาก มีอำนาจส่งเสริมให้มีชื่อเสียงที่ดี มีอำนาจครอบงำดาวดวงอื่นทั้งหมด ซึ่งเป็นดวงดาวที่น่าสนใจมาก เป็นดาวนำโชคหมายถึงความก้าวหน้า ใครได้กำลังของดาวพระเกตุจะคุ้มครองชีวิตเป็นอย่างดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ 
ถ้าอยู่กับดาวดีจะให้คุณอย่างดีเยี่ยม หากอยู่กับดาวเสียจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงทวีคูณ
 
 
      ซึ่งอานุภาพของดวงดาวต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะส่งผลทางศุภเคราะห์(ผลดี) และ ทางบาปเคราะห์(ผลร้าย) แตกต่างกันออกไป 
 
     อิทธิพลของ "ชื่อ" หรือ "นามสกุล" เป็นต้นเหตุแห่งความสุข/ปัญหา ก็ได้ เพราะดวงเกิดของแต่ละคนแตกต่างกัน ชื่อ/นามสกุลที่ใช้อยู่ ก็ส่งผลต่างกันออกไป
 
ชื่อ
 40%
นามสกุล
 20%
ผลรวม
 40%
คะแนนเต็ม
 100%
  ส่งผล

 ดี

 

 ดี

 

 เสีย

 

 60%

 

ชื่อ+นามสกุล

ต่างชิงดีชิงเด่นกันเอง

ไม่สมพงศ์กัน

 เสีย

 

 ดี

 

 ดี

 

 60%

 

ชีวิตไร้รสชาติ ไม่มีพลัง

เพราะชื่อสำคัญที่สุด

 ดี

 

 เสีย

 

 เสีย

 

 40%

 

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสีย

สอบไม่ผ่าน

 

 ดี

 

 เป็น
กลาง

 ดี

 

 80%

 

 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สอบผ่าน
หลังเปลี่ยนชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 ดี

 

 ดี

 

 ดี

 

 100%

 

ชื่อ+นามสกุล สมพงศ์กัน

เปรียบเหมือนคู่พระ คู่นาง

มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์

 
     เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน เมื่ออายุมากขึ้น หมายถึงพลังของดวงเกิดนั้นไม่หนุนชะตาชีวิต คือดวงกำเนิดอ่อนแอ 
หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ เรียกว่าดวงตก และประกอบกับตัวอักษรของ "ชื่อ" นั้น ขัดแย้งกับดวงเกิด เรียกว่า มีดาวบาปเคราะห์ อยู่ในชื่อ/นามสกุล ที่ใช้อยู่ คือ
 
•จู่ๆก็มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น แบบยืดเยื้อ
•เป็นโรคที่ทางการแพทย์รักษาไม่ได้ 
•ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ซึมเศร้า 
•ชีวิตรักระทมขมขื่น ว้าเหว่
•ปัญหาอันยุ่งยากในครอบครัว
•ปัญหาการงานอันวุ่นวาย ไร้ทางแก้
•ปัญหาการเงินที่สูญสลาย
•ปัญหาที่โดนทรยศ หลอกลวง ถูกปอกลอก
•มีศัตรูแบบที่ไม่คาดคิด ประสบอุบัติเหตุ
•หากเป็นเด็กคือเรียนไม่จบ อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง คบเพื่อนเกเร ก้าวร้าว มักมีปากเสียงกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัว 

(เคสสำหรับบางคนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนนามสกุล) เพราะดวงเกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  สำหรับบางคน ต้องแก้ดวง โดยการ "ตั้งนามสกุลใหม่" ด้วย จึงจะเห็นผลดีชัดเจน เนื่องจากในอักษรของนามสกุลที่ใช้อยู่ไม่ถูกโฉลกกับดวงเกิด จึงไม่สามารถตั้งชื่อใหม่ให้รับพลังโชคดีได้  

ให้สังเกตดูว่า ...บางคนที่เคยไปเปลี่ยนชื่อใหม่มา แต่ใช้นามสกุลเดิม ชีวิตก็ไม่เปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นเลย พวกเขาเหล่านั้นจึงมองว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องงมงาย เพราะนามสกุลเป็นฐานสำคัญที่สุด ที่สามารถกำหนดชีวิตให้ไปสู่ความสุขเจริญรุ่งเรือง หรือ ไปสู่ความทุกข์ก็ได้  

ซ้ำแล้วคนนามสกุลเดียวกันแต่กลับทำร้ายกันเอง ญาติพี่น้องพี่น้องทะเลาะกันเอง พ่อแม่ลูกทะเลาะกัน เพียงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยึดติดกับนามสกุลที่ไม่ถูกโฉลก ว่าครอบครัวเราต้องใช้นามสกุลนี้ ทั้งๆที่ใช้แล้วความสุขแทบไม่มี ลงทุนธุรกิจก็ไม่สำเร็จ กลับถอยหลังลงคลองอย่างไม่เป็นท่า เพียงแค่ยึดติดกับนามสกุลที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลย   

แต่ก็มีคำถามของบางคน ที่เจ้ากรรมบังตาอยู่ อยากไปขอ "ร่วมใช้นามสกุลกับของคนอื่น" ไม่ใช่เป็นการแก้ที่ถูกหลัก... เพราะคนในนามสกุลนั้นๆ ลับหลังอาจไปทำสิ่งมิดีมิร้าย โดนคำสาปแช่งมา ที่หลายคนเคยพูดว่า ชีวิตก็ทำดี แต่ทำไมมีแต่เรื่องร้ายๆ เพราะติดบ่วงกรรม จากนามสกุลที่พวกเขาไปทำไม่ดีมา จึงโดนสาปแช่งทั้งตระกูล

อาจารย์ชี้แนะคือ "ตั้งนามสกุลใหม่ที่สัมพันธ์กับดวงของคุณโดยเฉพาะ" จะส่งพลังที่ดีให้กับคุณโดยเฉพาะ เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือ "เป็นของใหม่ ป้ายแดง" ซึ่งนำไปใช้แล้วเห็นผลดีสำหรับคุณโดยเฉพาะ เจาะจง

ลงทุนให้กับชีวิต ลงทุนให้กับหุ้นส่วนชีวิต ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ เพราะ "ชื่อและนามสกุล" ที่ถูกโฉลก คือหุ้นส่วนที่ดีสำหรับชีวิต

 
ปัญหาต่างๆ นาๆ นี้ สามารถแก้จากหนักให้เป็นเบาได้ และจากเบาให้บรรเทาพ้นทุกข์ในที่สุด แล้วสิ่งดีๆอีกมากมาย การงานจะดีขึ้น การเงินจะร่ำรวย ความรักจะหวานชื่น อารมณ์จะดีขึ้น เติมเต็มความสุขใช้กับชีวิต ด้วยการเปลี่ยนชื่อใหม่ ที่ถูกโฉลก กับลัคนาราศี ธาตุเรือนเกิด นักษัตร ฤกษ์กำเนิด เวลาตกฟาก โดยเฉพาะ 
 
เป็นเพราะอะไรจึงดีขึ้น 
 
     1.เพราะตัวอาจารย์ มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี  จึงรู้สาเหตุ สามารถวิเคราะห์ดวงของแต่ละคนได้ว่า การแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นนั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะดวงชะตาแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป 
 
     2.การตั้งชื่อนั้นจะต้องถูกหลักโหราศาสตร์พื่อให้อานุภาพของดวงดาวต่างๆ ที่อยู่ในพยัญชนะ ก-ฮ รวมทั้งสระ และ วรรณยุกต์ ส่งผลดีกับดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของแต่ละคน ตั้งชื่อ/นามสกุลให้สำหรับดวงของท่านโดยเฉพาะเจาะจง
 
     3.สิ่งสำคัญที่สุดเป็นหัวใจ เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์โหราศาสตร์ ในการปัดเป่าเคราะห์ร้ายต่างๆ ให้มลายหายสิ้นไป เพื่อให้ชื่อใหม่เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์กับผู้ที่ได้รับไปใช้ หลักสำคัญที่สุดก็อยู่ที่พิธีกรรมไหว้ครู
 
     ซึ่งทางสำนักจัดประกอบพิธีกรรมไหว้ครูโหราศาสตร์อย่างเข้มขลัง ตามหลักพระคัมภีร์พระเวทขนานแท้ เพื่อให้ทุกท่านที่ได้ชื่อใหม่ นำไปใช้แล้ว มีความสำเร็จ มีโชคดี เจริญรุ่งเรือง เห็นผลดีทันใจ 
 
     เพราะต้องอาศัยอำนาจ บารมีครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีฤทธิ์ แผ่ให้ท่าน เป็นวิธีการที่สูงส่ง ได้ผลความศักดิ์สิทธิ์แน่นอน ทันตาเห็น
 
อาจารย์วรรธนกานต์ วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล ตรวจดวงชะตา ดูดวง ชื่อ นามสกุล รับตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อใหม่ เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อร้านค้า ตามหลักโหราศาสตร์ ทำโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย เสริมมงคลให้กับชีวิต
*สาเหตุที่หลายท่านเคยเปลี่ยนชื่อแล้ว เช่น ไปซื้อตำราตามร้าน ตั้งชื่อเอาเอง ไปให้พระตั้งให้ หรือดูตามเว็บ แล้วไปเปลี่ยนชื่อมา ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย ซ้ำร้ายแย่กว่าเก่า จึงมองว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ เพราะว่าขาดคุณสมบัติ 3 ประการ
คือ 1.ไม่มีประสบการณ์ 2.วิชาไม่ถึงขั้น 3.ไม่รู้พิธีกรรมไหว้ครู ซึ่งเป็นหัวใจของวิชาโหราศาสตร์ 
Visitors: 66,560