dot dot
dot
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์
dot
bulletพิธีไหว้ครู ปี 52
bulletพิธีไหว้ครู ปี 57
bulletพิธีไหว้ครู ปี 58
bulletพิธีไหว้ครู โหราศาสตร์
bulletไหว้ครู พระพิราพ
bulletพิธีไหว้ครู ปี 59
dot
โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
dot
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 1,2,3 (39ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 4 (13ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 5 (8ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 6 (10ตัว)
dot
โครงการ จาริกบุญ สร้างกุศล ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ
dot
bullet1.สร้าง ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านติ้ว จ.ศรีสะเกษ
bullet2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดบุไผ่ จ.นครราชสีมา
bullet3.ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรินทร์
bullet4.เททอง หล่อพระ พุทธยอดแก้วดวงธรรมเศรษฐีฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
bullet5.เททอง หล่อพระประธาน วัดมะเดื่อ จ.อุทัยธานี
bullet6.ร่วมสร้างบันได สำนักสงฆ์ฐานวีโร โคราช
bullet7.เจ้าภาพบวชพระ 30 รูป วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์
bullet8.เททอง หล่อพระ เปิดทรัพย์ ปางเปิดโลก วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
bullet 9.หล่อพระ หลวงพ่อทันใจ ปางนาคปรก วัดพุกระโดน
bullet10.เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
bullet11.สร้างหอระฆัง วัดบ้านนา เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
bullet12.หล่อพระเจ้าทันใจ ปางสะดุ้งมาร ณ.วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี
bullet13.หล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วัดบ้านน้อย จ.สระบุรี
bullet14.เททอง หล่อพระ พุทธชินราช วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบวรศิริธรรม จ.สุพรรณบุรี
bullet15.ปล่อย ปลา กบ เต่า น้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม
bullet16.เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐม ปางประทับรอยพระพุทธบาท วางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาธาตุสมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
bullet17.เททองหล่อพระประธาน วัดหนองบอนบุญญาราม จ.ชลบุรี
bullet18.เทหล่อพระ ๑.หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสารีบุตร วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
bullet19.ปล่อยปลา เต่า กบ 150 กิโลกรัม
bullet20.เททองหล่อพระพุทธชินราช และ ถวายเทียนพรรษา วัดพระยาสุเรนทร์ จ,กรุงเทพ
bullet21.เททองหล่อพระพุทธมุนินท์ศาสดา วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
bullet22.เททองหล่อพระประธานศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย พระพุทธจุฬารักษ์ วัดดอนแจง จ.ราชบุรี
bullet23.ยกช่อฟ้า วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพ
bullet24.เททองหล่อพระพุทธรูป วัดยายร่ม จ.กรุงเทพ
bullet25. เททองหล่อพระ ๑๓ องค์ วัดหนองบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
bullet26.เททองหล่อพระพุทธไชยโชคอุดม พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพ
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet28.สร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพ
bullet29.เททองหล่อพระ หลวงพ่อทันใจ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
bullet30.เททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยโพธิ์สัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bullet31.เททองหล่อพระ วัดสระพัง จ.นครปฐม
bullet32.เททองหล่อพระ วัดบางกระดี จ.ปทุมธานี
bullet33.สร้างพระ เพิ่มอีก 32 องค์
bullet34.เททองหล่อพระพุทธวรรณะมงคลชัย วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet35.เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
bullet36.หล่อพระพุทธสักขีจักรพรรดิ์มุนีศรีแก้วกาญจน์ หน้าตัก 9 เมตร สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
bullet37.เททองหล่อพระเจ้าห้ามทุกข์ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
bullet38.หล่อพระเกศ เปรวเพลิง หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
bullet39.หล่อพระพุทธรูป ๑.อู่ทอง ๒.เชียงแสน ๓.สุโขทัย วัดพุกะชัด จ.ลพบุรี
bullet40.สร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก วัดป่าสามัคคี จ.สกลนคร
bullet41.เททองหล่อพระพุทธรูป ปางเปิดโลก วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี
bullet42.เททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ.อาคารปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จ.กรุงเทพ
bullet43.หล่อพระพุทธโลกนาถปางสุโขทัย วัดยางสูง จ.กาญจนบุรี
bullet44.เททองหล่อพระประธานยิ้มรับฟ้า วัดกระจัง กรุงเทพ
bullet45.เททองหล่อพระประธาน พระพุทธวิโมกข์มุนี วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร
bullet46.เททองหล่อพระนาคปรก พญาอนันตนาคราช 9 เศียร วัดบางบัว จ.กรุงเทพ
bullet47.ปล่อยปลา กบ 100 กิโล เต่า 40 ตัว
bullet48.เททองหล่อพระประธาน วัดคลองบอน จ.จันทบุรี
bullet49.เททองหล่อพระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ วัดโนนฝาวพุทธาราม จ.ปราจีนบุรี
bullet50.เททองหล่อพระประธาน วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพ
bullet51.เททองหล่อพระสีวลี วัดอุดมรังสี จ.กรุงเทพ
bullet52.เททองหล่อพระ 3 องค์ ๑.พระประธาน ๒.พระโมคคัลลาน์ ๓.พระสารีบุตร วัดห้วยพระ จ.นครปฐม
bullet53.เททองหล่อพระประธาน ในโบสถ์มหาอุตม์ วัดหนองแช่เสา จ.ราชบุรี
bullet54.สร้างห้องน้ำ วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet55.เททองหล่อพระประธาน วัดบ้านลวด จ.สุพรรณบุรี
bullet56.เททองหล่อพระพุทธเมตตา พระประธาน วัดป่ากิตติสารวัน จ.เพชรบูรณ์
bullet57.เททองหล่อท้าวเวสสุวรรณจาตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
bullet58.เททองหล่อพระประธาน หลวงพ่ออู่ทอง หน้าตัก 89 นิ้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
bullet59.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปิดทองประดับเพชร หน้าตัก 80 นิ้ว
bullet60.เททองหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดเจ้าอาม ธนบุรี
bullet61.เททองหล่อพระพุทธประทานพร วัดอุบลวนาราม(วัดบัว) จ.นนทบุรี
bullet62.เททองหล่อหลวงพ่อเงิน หน้าตัก 15 เมตร วัดไตรมิตร กรุงเทพ
bullet63.แจกทาน ที่รร.บ้านปางคอม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
bullet64.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพ
dot
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดสระพัง จ.นครปฐม
dot
bulletบริจาคหินอ่อน หินแกรนิต น้ำหนัก 15 ตัน บูรณะวัด
dot
พิธีพุทธาภิเษก
dot
bullet1.พุทธาภิเษก วันลอยกระทง ปี 57
bullet2.พิธีเป่ายันต์พระสีวลี ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณ
dot
ใช้สีให้ถูกโฉลก
dot
bulletสีเสริมดวง
dot
เปลี่ยนชื่อแล้ว เสริมมงคลชีวิต ให้มีความสุขร่ำรวย
dot
bulletเพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี
dot
เสริมอำนาจสุภาพบุรุษ
dot
bulletสร้างอำนาจบารมี
dot
เสริมวาสนาสุภาพสตรี
dot
bulletสร้างวาสนา
dot
เสริมสง่าราศีแก่ดวงชะตา
dot
bulletสร้างสิริมงคล
dot
สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
dot
bulletสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่
dot
วาจาสร้างบุญ
dot
bulletสร้างบุญด้วยวาจา
dot
คู่รักคู่บุญ
dot
bulletสร้างบุญกับคนรัก
dot
คิวอาร์โค้ด LINE
dot
dot
line bestnewname เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่
dot
dot
www.MasterFlyingStar.com ฮวงจุ้ย สูตรของแท้ 100% ปริญญา 5 ใบ ขั้นสูงสุด จาก Hong Kong
dot
รับดูฮวงจุ้ย
dot
BestNewName.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
bestnewname.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล CEO THAILAND AWARDS
dot
"รับตั้งชื่อลูก" ด้วยชื่อที่ไพเราะ มีสง่าราศี เขียนง่าย มีความหมายดี เป็นสิริมงคล article

 

 ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อลูก เปลี่ยนชื่อตามวันเกิด

 

ตั้งชื่อให้ถูกโฉลกตั้งแต่เกิด ย่อมมีความสุขตลอดชีวิต

ตั้งชื่อที่ถูกโฉลก เพื่อ "ป้องกัน" และ "หลีกเลี่ยง" โรคภัยไข้เจ็บที่ลึกลับ (แพทย์สมัยใหม่พิสูจน์ไม่ได้) , อารมณ์หงุดหงิด , นิสัยก้าวร้าว ใจร้อนวู่วาม , นิสัยขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่ง , ไม่เป็นระเบียบ ไม่รักษาความสะอาด , เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง , คบเพื่อนไม่ดี , เพื่อนกลั่นแกล้งทำให้ไม่อยากไปเรียน , ถูกกดดันจากคุณครูทำให้ไม่อยากไปเรียน , ชายกลายเป็นหญิง/หญิงกลายเป็นชาย , โกหก , ลักขโมย , เรื่องไร้สาระกลับชอบ เรื่องมีสาระกลับไม่สนใจ , เอาแต่ใจโดยไม่ฟังเหตุผล , เถียงในสิ่งที่ไม่ควรเถียง ไม่รับฟังคำสั่งสอนที่ถูกต้อง , ขี้กลัว ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ , ท้อแท้เมื่อเจอปัญหามักไม่กล้าสู้ , เมื่อเจอความยากลำบาก มักยอมจำนน แทนที่จะลงมือต่อสู้ , อ่อนแอ ขาดความมั่นใจในตัวเอง , ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ผลาญสมบัติ , ติดการพนัน , หูเบา โดนหลอกง่าย , ขาดจริยธรรม ขาดคุณธรรม , เรียนไม่จบ , ทะเลาะกันในครอบครัวพี่น้อง , พ่อแม่ฐานะแย่ลง... , เรียนจบแล้วอยู่ในวัยทำงานยังเป็นภาระของพ่อแม่ ยังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่เลย... เลื่อนลอยไปวันวัน

 "ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดมาจาก... ชื่อที่ไม่ถูกโฉลก ตั้งมาผิด ไม่สมดุลกับวันเดือนปีเกิด" อย่าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดกับบุตรที่รักของท่านเลย!!! อย่าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเลย!!! ไม่ควรมองข้าม!!! อย่าปล่อยให้สิ่งไม่ดีเหล่านี้สะสมในชีวิต ที่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อย่าประมาท!!!

 

"พิเศษเฉพาะบุตรหลานคุณ" อาจารย์ทำ "ชื่อ" ให้สำหรับดวงเกิดบุตรหลานของคุณโดยเฉพาะ เปรียบเหมือน มีแผนที่นำทางชีวิต เดินไปตามทางที่ถูกต้อง ไม่หลงทางชีวิต ทำให้รู้จักเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีงามในชีวิต... ตามสิ่งที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดี...

 

ด้วย "ชื่อที่ถูกโฉลก" สามารถสร้าง...ให้บุตรของท่าน

มีความสามารถ

มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้

เชื่อมั่นในตัวเอง

กระตือรือล้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง

กล้าหาญ

มีความคิดริเริ่ม

ควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง 

บุคลิกภาพดี , พูดจาไพเราะ , มีกิริยามารยาทดี

มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ

มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ มีความทะเยอทะยาน

ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ

มีคุณธรรม เปี่ยมด้วยจริยธรรม

มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม

มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม

สุขภาพดี เปี่ยมด้วยความสุข

เสริมให้พ่อ แม่ มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้น

 

สิ่งเหล่านี้คือ... "ที่สุดของที่สุด!!!"  โดยมี  "ชื่อที่ถูกโฉลก"  ตั้งแต่อายุยังน้อย  ...บ่มเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จให้กับบุตรของท่าน

"เปิดประตู สู่วิหารแห่งปัญญา พบกับความสำเร็จในชีวิต" 

 

หากคุณ... อยู่ไกลกัน / อยู่ต่างจังหวัด / ติดงาน / ไม่สะดวกมาพบอาจารย์
ง่ายมาก! สะดวกสบาย!  "สามารถตั้งชื่อลูกได้ เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100% ครับ"
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ...

1.ให้คุณ โอนเงิน ค่าครู ผ่านทางตู้ ATM หรือ เค้าเตอร์ธนาคาร ที่ระบุไว้

2.ให้คุณ โทรแจ้ง หรือ LINE  ที่อยู่สำหรับรับเอกสาร
2.1 อาจารย์จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วน EMS
2.2 ส่งเอกสารทาง E:mail
2.3 ทาง FAX ระบุห้อง
2.4 ทาง LINE

3. "เด็กแรกเกิด" จะได้รับชื่อใหม่ภายใน 24 ช.ม. สำหรับไปแจ้งเกิดได้ทันเวลาครับ


ชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่ (ถ้ามี) :
ระบุว่าลูกของคุณจะร่วมใช้นามสกุล :
วัน เดือน ปี เกิด :
เวลาเกิด :
เพศ : ชาย
หญิง
ชื่อ นามสกุล ว/ด/ป เกิด ของ บิดา :
ชื่ื่อ นามสกุล ว/ด/ป เกิด ของ มารดา :
ชื่อ ว/ด/ป เกิด ของ พี่ น้อง (ถ้ามี) :
รับเอกสารชื่อใหม่ทาง Email แจ้ง Email ของคุณ :
รับเอกสารชื่อใหม่ทาง Fax แจ้งเบอร์ Fax ของคุณ :
รับเอกสารชื่อใหม่ทางไปรษณีย์(EMS) แจ้งที่อยู่คุณ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ค่าครู 1,000 บาท บ/ช ออมทรัพย์ ธนาคาร : กรุงไทย 1861-08-08-08
กสิกร 75-2222-8855
กรุงเทพ 133-519-8899
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัทกิจการ สร้างแบรนด์ดังระดับโลก ดูฤกษ์มงคล

ต้องการเปลี่ยนชื่อ อยู่ไกลกันทำอย่างไร? article
"รับตั้งชื่อ" หรือ "เปลี่ยนนามสกุล" ด้วยชื่อที่แสนไพเราะ เสริมมงคลให้กับชีวิต
"รับตั้งชื่อร้านค้า" กิจการ บริษัท ปั้น Brand ให้ดัง!!! ออกแบบ LOGO สวย/Strong ให้สอดคล้องกับ TREND การขายในยุคนี้ ให้ได้รับความนิยม HOT! HIT! ติดตลาด! "ขายดิบขายดีมั่งคั่งร่ำรวย" ยิ่งๆขึ้น! article
ฤกษ์ดี คือ... จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ! เปิดรับโอกาสที่ดี...เข้าสู่ชีวิต!
เปิดรับสมัครแล้ว... รับจำนวนจำกัด!บ้านเลขที่ 666/66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ มือถือ 08-9009-9090 บ้าน 02-197-8888 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1083550000226 email: bestnewname@hotmail.com
ชื่อและนามสกุลใหม่ ที่อาจารย์ตั้งให้ เชื่อได้เลยว่าสิ่งดีงามอันเป็นมงคลอันสูงสุด จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ใจ ขออวยพร ให้คุณพระคุ้มครอง เทวดารักษา ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักความหวานชื่นในชีวิต พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยตลอดกาล สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อลูก ศาสตร์แห่งความร่ำรวยมีอยู่จริง ของแท้ที่พิสูจน์ได้