dot dot
dot
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์
dot
bulletพิธีไหว้ครู ปี 52
bulletพิธีไหว้ครู ปี 57
bulletพิธีไหว้ครู ปี 58
bulletพิธีไหว้ครู โหราศาสตร์
bulletไหว้ครู พระพิราพ
dot
โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
dot
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 1,2,3
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 4
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 5
dot
โครงการ จาริกบุญ สร้างกุศล ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ
dot
bullet1.สร้าง ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านติ้ว จ.ศรีสะเกษ
bullet2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดบุไผ่ จ.นครราชสีมา
bullet3.ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรินทร์
bullet4.เททอง หล่อพระ พุทธยอดแก้วดวงธรรมเศรษฐีฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
bullet5.เททอง หล่อพระประธาน วัดมะเดื่อ จ.อุทัยธานี
bullet6.ร่วมสร้างบันได สำนักสงฆ์ฐานวีโร โคราช
bullet7.เจ้าภาพบวชพระ 30 รูป วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์
bullet8.เททอง หล่อพระ เปิดทรัพย์ ปางเปิดโลก วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
bullet 9.หล่อพระ หลวงพ่อทันใจ ปางนาคปรก วัดพุกระโดน
bullet10.เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
bullet11.สร้างหอระฆัง วัดบ้านนา เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
bullet12.หล่อพระเจ้าทันใจ ปางสะดุ้งมาร ณ.วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี
bullet13.หล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วัดบ้านน้อย จ.สระบุรี
bullet14.เททอง หล่อพระ พุทธชินราช วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบวรศิริธรรม จ.สุพรรณบุรี
bullet15.ปล่อย ปลา กบ เต่า น้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม
bullet16.เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐม ปางประทับรอยพระพุทธบาท วางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาธาตุสมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
bullet17.เททองหล่อพระประธาน วัดหนองบอนบุญญาราม จ.ชลบุรี
bullet18.เทหล่อพระ ๑.หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสารีบุตร วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
bullet19.ปล่อยปลา เต่า กบ 150 กิโลกรัม
bullet20.เททองหล่อพระพุทธชินราช และ ถวายเทียนพรรษา วัดพระยาสุเรนทร์ จ,กรุงเทพ
bullet21.เททองหล่อพระพุทธมุนินท์ศาสดา วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
bullet22.เททองหล่อพระประธานศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย พระพุทธจุฬารักษ์ วัดดอนแจง จ.ราชบุรี
bullet23.ยกช่อฟ้า วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพ
bullet24.เททองหล่อพระพุทธรูป วัดยายร่ม จ.กรุงเทพ
bullet25. เททองหล่อพระ ๑๓ องค์ วัดหนองบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
bullet26.เททองหล่อพระพุทธไชยโชคอุดม พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพ
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet28.สร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพ
bullet29.เททองหล่อพระ หลวงพ่อทันใจ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
bullet30.เททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยโพธิ์สัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bullet31.เททองหล่อพระ วัดสระพัง จ.นครปฐม
bullet32.เททองหล่อพระ วัดบางกระดี จ.ปทุมธานี
bullet33.สร้างพระ เพิ่มอีก 32 องค์
bullet34.เททองหล่อพระพุทธวรรณะมงคลชัย วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet35.เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
bullet36.หล่อพระพุทธสักขีจักรพรรดิ์มุนีศรีแก้วกาญจน์ หน้าตัก 9 เมตร สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
bullet37.เททองหล่อพระเจ้าห้ามทุกข์ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
bullet38.หล่อพระเกศ เปรวเพลิง หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
bullet39.หล่อพระพุทธรูป ๑.อู่ทอง ๒.เชียงแสน ๓.สุโขทัย วัดพุกะชัด จ.ลพบุรี
bullet40.สร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก วัดป่าสามัคคี จ.สกลนคร
bullet41.เททองหล่อพระพุทธรูป ปางเปิดโลก วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี
bullet42.เททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ.อาคารปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จ.กรุงเทพ
bullet43.หล่อพระพุทธโลกนาถปางสุโขทัย วัดยางสูง จ.กาญจนบุรี
bullet44.เททองหล่อพระประธานยิ้มรับฟ้า วัดกระจัง กรุงเทพ
bullet45.เททองหล่อพระประธาน พระพุทธวิโมกข์มุนี วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร
bullet46.เททองหล่อพระนาคปรก พญาอนันตนาคราช 9 เศียร วัดบางบัว จ.กรุงเทพ
bullet47.ปล่อยปลา กบ 100 กิโล เต่า 40 ตัว
bullet48.เททองหล่อพระประธาน วัดคลองบอน จ.จันทบุรี
bullet49.เททองหล่อพระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ วัดโนนฝาวพุทธาราม จ.ปราจีนบุรี
bullet50.เททองหล่อพระประธาน วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพ
bullet51.เททองหล่อพระสีวลี วัดอุดมรังสี จ.กรุงเทพ
bullet52.เททองหล่อพระ 3 องค์ ๑.พระประธาน ๒.พระโมคคัลลาน์ ๓.พระสารีบุตร วัดห้วยพระ จ.นครปฐม
bullet53.เททองหล่อพระประธาน ในโบสถ์มหาอุตม์ วัดหนองแช่เสา จ.ราชบุรี
bullet54.สร้างห้องน้ำ วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet55.เททองหล่อพระประธาน วัดบ้านลวด จ.สุพรรณบุรี
bullet56.เททองหล่อพระพุทธเมตตา พระประธาน วัดป่ากิตติสารวัน จ.เพชรบูรณ์
dot
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดสระพัง จ.นครปฐม
dot
bulletบริจาคหินอ่อน หินแกรนิต น้ำหนัก 15 ตัน
dot
พิธีพุทธาภิเษก
dot
bullet1.พุทธาภิเษก วันลอยกระทง ปี 57
bullet2.พิธีเป่ายันต์พระสีวลี ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณ
dot
ใช้สีให้ถูกโฉลก
dot
bulletสีเสริมดวง
dot
เปลี่ยนชื่อแล้ว เสริมมงคลชีวิต ให้มีความสุขร่ำรวย
dot
bulletเพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี
dot
เสริมอำนาจสุภาพบุรุษ
dot
bulletสร้างอำนาจบารมี
dot
เสริมวาสนาสุภาพสตรี
dot
bulletสร้างวาสนา
dot
เสริมสง่าราศีแก่ดวงชะตา
dot
bulletสร้างสิริมงคล
dot
สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
dot
bulletสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่
dot
วาจาสร้างบุญ
dot
bulletสร้างบุญด้วยวาจา
dot
คู่รักคู่บุญ
dot
bulletสร้างบุญกับคนรัก
dot
คิวอาร์โค้ด LINE
dot
dot
line bestnewname เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่
dot
dot
www.MasterFlyingStar.com ฮวงจุ้ย สูตรของแท้ 100% ปริญญา 5 ใบ ขั้นสูงสุด จาก Hong Kong
dot
รับดูฮวงจุ้ย
dot
BestNewName.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
bestnewname.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล CEO THAILAND AWARDS
dot
ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ด้วยชื่อเพราะ มีสง่าราศี ที่เขียนง่าย มีความหมายที่ดีเป็นสิริมงคล article

 

ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อลูก เปลี่ยนชื่อตามวันเกิด

     การตั้งชื่อลูกรัก ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ให้ถูกโฉลกเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คุณพ่อและคุณแม่พยายามสรรหาตั้งชื่อลูกให้สอดคล้องกับวันเดือนปีเกิดของลูก ชื่อที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาวันเดือนปีเกิดแล้ว จะอำนวยผลให้เลี้ยงง่าย เรียนเก่ง พูดจาไพเราะ จิตใจดีมีไมตรี มิตรภาพที่ดี มีเพื่อนจริงใจ มีสุขภาพดี คุณธรรมเด่น มีความรักสมบูรณ์สุขในครอบครัว

    และสิ่งสำคัญคือ ตั้งชื่อลูกชายที่ถูกโฉลกนั้น ส่งผลให้เป็นชายจริงๆ สุภาพบุรุษแมนเต็มตัว  ตั้งชื่อลูกสาวที่ถูกโฉลกส่งผลให้เป็นหญิงแท้ เป็นกุลสตรีอย่างแน่นอน

  และยิ่งไปกว่านั้นตั้งชื่อลูกที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาคุณพ่อและคุณแม่ ดวงของลูกจะช่วยสนับสนุนดวงชะตาของคุณพ่อและคุณแม่ให้ฐานะดีขึ้นเป็นประจักษ์ ดั่งคำพูดที่คุณเคยได้ยินได้ฟังที่บอกว่า "บ้านนี้ตั้งแต่มีลูกแล้ว ครอบครัวโชคดี ร่ำรวยขึ้น"

   ชื่อใหม่ที่อาจารย์ตั้งให้ ใช้วิชาโหราศาสตร์แบบฉบับของแท้ ผสมผสานกับศิลปะการตั้งชื่อ เป็นชื่อเพราะ มีสง่าราศี มีรสนิยม เขียนง่าย มีความหมายที่ดีเป็นสิริมงคล สมบูรณ์แบบ 100%

ชื่อลูกที่ถูกโฉลกทำให้ในวัยเยาว์จะมีการศึกษาขั้นสูง(เก่ง) เมื่อสำเร็จการศึกษาสู่วัยทำงานสามารถประกอบอาชีพที่ให้ตัวเองร่ำรวย(เฮง) ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองได้อย่างดี(โอกาสดี)

   คนดวงดี ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ ไม่เป็นภาระพ่อแม่เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว เพราะชื่อที่ถูกโฉลกทำให้พบกับพรสวรรค์ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง นำศักยภาพออกมาใช้ ทำมาหาเลี้ยงตัวเองให้ชีวิตสุขสบายได้ ลูกมีชื่อที่ถูกโฉลกกับดวงชะตา มีกิน มีใช้ ตลอดชีวิต

1.เก่ง 2.เฮง 3.โอกาสดี ครบสูตร สมบูรณ์แบบ ดวงดีตั้งแต่เกิด 


ชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่ (ถ้ามี) :
ระบุว่าลูกของคุณจะร่วมใช้นามสกุล :
วัน เดือน ปี เกิด :
เวลาเกิด :
เพศ : ชาย
หญิง
ชื่อ นามสกุล ว/ด/ป เกิด ของ บิดา :
ชื่ื่อ นามสกุล ว/ด/ป เกิด ของ มารดา :
ชื่อ ว/ด/ป เกิด ของ พี่ น้อง (ถ้ามี) :
รับเอกสารชื่อใหม่ทาง Email แจ้ง Email ของคุณ :
รับเอกสารชื่อใหม่ทาง Fax แจ้งเบอร์ Fax ของคุณ :
รับเอกสารชื่อใหม่ทางไปรษณีย์(EMS) แจ้งที่อยู่คุณ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ค่าครู 1,000 บาท บ/ช ออมทรัพย์ ธนาคาร : กรุงไทย 1861-08-08-08
กสิกร 75-2222-8855
กรุงเทพ 133-519-8899
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัทกิจการ สร้างแบรนด์ดังระดับโลก ดูฤกษ์มงคล

ต้องการเปลี่ยนชื่อ อยู่ไกลกันทำอย่างไร article
เปลี่ยนชื่อ ชื่อไพเราะ มีสง่าราศี ด้วยศิลปะชั้นสูง ผสมผสานกับโหราศาสตร์เป็นอย่างดี มีรสนิยม
ตั้งชื่อบริษัท กิจการ ร้านค้า ตั้งชื่อเว็บไซด์ สร้าง Brand Name ให้ดังระดับโลก ด้วยชื่อเพราะ ทันสมัย อินเทรนด์ จำง่าย มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ให้ผู้บริโภครู้จักง่ายขึ้น ส่งผลให้เป็นที่นิยมติดตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ดังไปไกลทั่วโลก article
ฤกษ์ดี คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ
ข่าวดี.....เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด
อำนวยความสะดวก ให้ทุกท่านที่อยู่แดนไกลกว่า190ประเทศทั่วโลก สามารถโอนค่าครู ผ่าน PayPal ได้แล้วบ้านเลขที่ 666/66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ มือถือ 08-9009-9090 บ้าน 02-197-8888 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1083550000226 email: bestnewname@hotmail.com
ชื่อและนามสกุลใหม่ ที่อาจารย์ตั้งให้ เชื่อได้เลยว่าสิ่งดีงามอันเป็นมงคลอันสูงสุด จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ใจ ขออวยพร ให้คุณพระคุ้มครอง เทวดารักษา ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักความหวานชื่นในชีวิต พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยตลอดกาล สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อลูก ศาสตร์แห่งความร่ำรวยมีอยู่จริง ของแท้ที่พิสูจน์ได้