dot dot
dot
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์
dot
bulletพิธีไหว้ครู ปี 52
bulletพิธีไหว้ครู ปี 57
bulletพิธีไหว้ครู ปี 58
bulletพิธีไหว้ครู โหราศาสตร์
bulletไหว้ครู พระพิราพ
bulletพิธีไหว้ครู ปี 59
dot
โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
dot
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 1,2,3 (39ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 4 (13ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 5 (8ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 6 (10ตัว)
dot
โครงการ จาริกบุญ สร้างกุศล ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ
dot
bullet1.สร้าง ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านติ้ว จ.ศรีสะเกษ
bullet2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดบุไผ่ จ.นครราชสีมา
bullet3.ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรินทร์
bullet4.เททอง หล่อพระ พุทธยอดแก้วดวงธรรมเศรษฐีฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
bullet5.เททอง หล่อพระประธาน วัดมะเดื่อ จ.อุทัยธานี
bullet6.ร่วมสร้างบันได สำนักสงฆ์ฐานวีโร โคราช
bullet7.เจ้าภาพบวชพระ 30 รูป วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์
bullet8.เททอง หล่อพระ เปิดทรัพย์ ปางเปิดโลก วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
bullet 9.หล่อพระ หลวงพ่อทันใจ ปางนาคปรก วัดพุกระโดน
bullet10.เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
bullet11.สร้างหอระฆัง วัดบ้านนา เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
bullet12.หล่อพระเจ้าทันใจ ปางสะดุ้งมาร ณ.วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี
bullet13.หล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วัดบ้านน้อย จ.สระบุรี
bullet14.เททอง หล่อพระ พุทธชินราช วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบวรศิริธรรม จ.สุพรรณบุรี
bullet15.ปล่อย ปลา กบ เต่า น้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม
bullet16.เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐม ปางประทับรอยพระพุทธบาท วางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาธาตุสมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
bullet17.เททองหล่อพระประธาน วัดหนองบอนบุญญาราม จ.ชลบุรี
bullet18.เทหล่อพระ ๑.หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสารีบุตร วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
bullet19.ปล่อยปลา เต่า กบ 150 กิโลกรัม
bullet20.เททองหล่อพระพุทธชินราช และ ถวายเทียนพรรษา วัดพระยาสุเรนทร์ จ,กรุงเทพ
bullet21.เททองหล่อพระพุทธมุนินท์ศาสดา วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
bullet22.เททองหล่อพระประธานศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย พระพุทธจุฬารักษ์ วัดดอนแจง จ.ราชบุรี
bullet23.ยกช่อฟ้า วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพ
bullet24.เททองหล่อพระพุทธรูป วัดยายร่ม จ.กรุงเทพ
bullet25. เททองหล่อพระ ๑๓ องค์ วัดหนองบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
bullet26.เททองหล่อพระพุทธไชยโชคอุดม พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพ
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet28.สร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพ
bullet29.เททองหล่อพระ หลวงพ่อทันใจ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
bullet30.เททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยโพธิ์สัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bullet31.เททองหล่อพระ วัดสระพัง จ.นครปฐม
bullet32.เททองหล่อพระ วัดบางกระดี จ.ปทุมธานี
bullet33.สร้างพระ เพิ่มอีก 32 องค์
bullet34.เททองหล่อพระพุทธวรรณะมงคลชัย วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet35.เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
bullet36.หล่อพระพุทธสักขีจักรพรรดิ์มุนีศรีแก้วกาญจน์ หน้าตัก 9 เมตร สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
bullet37.เททองหล่อพระเจ้าห้ามทุกข์ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
bullet38.หล่อพระเกศ เปรวเพลิง หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
bullet39.หล่อพระพุทธรูป ๑.อู่ทอง ๒.เชียงแสน ๓.สุโขทัย วัดพุกะชัด จ.ลพบุรี
bullet40.สร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก วัดป่าสามัคคี จ.สกลนคร
bullet41.เททองหล่อพระพุทธรูป ปางเปิดโลก วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี
bullet42.เททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ.อาคารปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จ.กรุงเทพ
bullet43.หล่อพระพุทธโลกนาถปางสุโขทัย วัดยางสูง จ.กาญจนบุรี
bullet44.เททองหล่อพระประธานยิ้มรับฟ้า วัดกระจัง กรุงเทพ
bullet45.เททองหล่อพระประธาน พระพุทธวิโมกข์มุนี วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร
bullet46.เททองหล่อพระนาคปรก พญาอนันตนาคราช 9 เศียร วัดบางบัว จ.กรุงเทพ
bullet47.ปล่อยปลา กบ 100 กิโล เต่า 40 ตัว
bullet48.เททองหล่อพระประธาน วัดคลองบอน จ.จันทบุรี
bullet49.เททองหล่อพระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ วัดโนนฝาวพุทธาราม จ.ปราจีนบุรี
bullet50.เททองหล่อพระประธาน วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพ
bullet51.เททองหล่อพระสีวลี วัดอุดมรังสี จ.กรุงเทพ
bullet52.เททองหล่อพระ 3 องค์ ๑.พระประธาน ๒.พระโมคคัลลาน์ ๓.พระสารีบุตร วัดห้วยพระ จ.นครปฐม
bullet53.เททองหล่อพระประธาน ในโบสถ์มหาอุตม์ วัดหนองแช่เสา จ.ราชบุรี
bullet54.สร้างห้องน้ำ วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet55.เททองหล่อพระประธาน วัดบ้านลวด จ.สุพรรณบุรี
bullet56.เททองหล่อพระพุทธเมตตา พระประธาน วัดป่ากิตติสารวัน จ.เพชรบูรณ์
bullet57.เททองหล่อท้าวเวสสุวรรณจาตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
bullet58.เททองหล่อพระประธาน หลวงพ่ออู่ทอง หน้าตัก 89 นิ้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
bullet59.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปิดทองประดับเพชร หน้าตัก 80 นิ้ว
bullet60.เททองหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดเจ้าอาม ธนบุรี
bullet61.เททองหล่อพระพุทธประทานพร วัดอุบลวนาราม(วัดบัว) จ.นนทบุรี
bullet62.เททองหล่อหลวงพ่อเงิน หน้าตัก 15 เมตร วัดไตรมิตร กรุงเทพ
bullet63.แจกทาน ที่รร.บ้านปางคอม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
bullet64.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพ
dot
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดสระพัง จ.นครปฐม
dot
bulletบริจาคหินอ่อน หินแกรนิต น้ำหนัก 15 ตัน บูรณะวัด
dot
พิธีพุทธาภิเษก
dot
bullet1.พุทธาภิเษก วันลอยกระทง ปี 57
bullet2.พิธีเป่ายันต์พระสีวลี ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณ
dot
ใช้สีให้ถูกโฉลก
dot
bulletสีเสริมดวง
dot
เปลี่ยนชื่อแล้ว เสริมมงคลชีวิต ให้มีความสุขร่ำรวย
dot
bulletเพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี
dot
เสริมอำนาจสุภาพบุรุษ
dot
bulletสร้างอำนาจบารมี
dot
เสริมวาสนาสุภาพสตรี
dot
bulletสร้างวาสนา
dot
เสริมสง่าราศีแก่ดวงชะตา
dot
bulletสร้างสิริมงคล
dot
สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
dot
bulletสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่
dot
วาจาสร้างบุญ
dot
bulletสร้างบุญด้วยวาจา
dot
คู่รักคู่บุญ
dot
bulletสร้างบุญกับคนรัก
dot
คิวอาร์โค้ด LINE
dot
dot
line bestnewname เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่
dot
dot
www.MasterFlyingStar.com ฮวงจุ้ย สูตรของแท้ 100% ปริญญา 5 ใบ ขั้นสูงสุด จาก Hong Kong
dot
รับดูฮวงจุ้ย
dot
BestNewName.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
bestnewname.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล CEO THAILAND AWARDS
dot
เพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี

แนะนำการทำบุญ เพื่อความสุข ความเจริญ เสริมสร้างบารมี

ทำบุญถวายสังฆทาน
เสริมดวงให้กล้าแข็ง สะเดาะเคราะห์ต่างๆ

ทำบุญร่วมบริจาคซื้อกระเบื้องหลังคาอุโบสถ
เสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองและการสร้างหลักปักฐาน

ทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้า
เสริมดวงการเงิน ค้าขายรุ่งเรือง ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง

ทำบุญซื้อชีวิตวัวควาย
เสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ  สะเดาะเคราะห์ทั้งปวง

ทำบุญทอดผ้าป่า-กฐิน
เสริมดวงชะตา ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง

ทำบุญตักบาตร
เสริมดวงโชคลาภ และสมปรารถนา

ทำบุญถวายดอกไม้ ธูป เทียน
เสริมดวงชะตา ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง

ทำบุญสร้างพระพุทธรูป
เสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เป็นผู้บุญหนักศักดิ์ใหญ่

ทำบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจร
ชาติหน้าจะบริบูรณ์ด้วยรถ เรือ ยานพาหนะต่างๆ

ทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทาง-บริจาคข้าวสาร
ชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตเป็นที่อยู่อาศัย

ทำบุญบริจาคทานเป็นข้าวปลาอาหาร
ชาติหน้าจะมีอาหารดีๆกินอย่างสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญ

ทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าแพรพรรณสวยๆสวมใส่ตลอดไป

ทำบุญปล่อยสัตว์-ซื้อชีวิตสัตว์
ชาติหน้ามีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว

ทำบุญปล่อยนก-ปล่อยปลา
ชาติหน้าจะพ้นเคราะห์พ้นภัย มีลูกหลานมากมาย

ทำบุญไหว้พระพร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนทอง
ชาติหน้าจะอุดมด้วยลาภยศชื่อเสียง

ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร
ชาติหน้าจะมีวาสนาบารมีสูงส่ง

ทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ชาติหน้าจะเป็นคนมีสติปัญญาดีล้ำเลิศ

ทำบุญบริจาคช่วยเด็กกำพร้าหรือเด็กจรจัด
ชาติหน้าจะมีพ่อแม่ มีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้า

ทำบุญน้ำมันตะเกียง
ชาติหน้าจะมีความรุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง มีรูปร่างหน้าตาดี

ทำบุญบริจาคหนังสือ
ชาติหน้าจะมีการศึกษาสูงเป็นที่นับหน้าถือตา

ทำบุญบริจาคยา
ชาติหน้าจะมีสุขภาพแข็งแรงดี

ทำบุญบริจาคทรัพย์
ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย

ทำบุญซื้อโลง
เสริมดวงให้อายุยืน การงานเจริญรุ่งเรือง

ทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะแจก
ชาติหน้าจะมีวาสนาบารมี มีความเป็นอยู่สมบูรณ์ด้วยลาภยศ

ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุข ร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

 
บ้านเลขที่ 666/66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ มือถือ 08-9009-9090 บ้าน 02-197-8888 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1083550000226 email: bestnewname@hotmail.com
ชื่อและนามสกุลใหม่ ที่อาจารย์ตั้งให้ เชื่อได้เลยว่าสิ่งดีงามอันเป็นมงคลอันสูงสุด จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ใจ ขออวยพร ให้คุณพระคุ้มครอง เทวดารักษา ท่านและครอบครัว มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรักความหวานชื่นในชีวิต พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยตลอดกาล สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อลูก ศาสตร์แห่งความร่ำรวยมีอยู่จริง ของแท้ที่พิสูจน์ได้