โครงการพิเศษ 3 (2 ตัว)

11/11/2560 ประกอบพิธีทางศาสนา ไถ่ชีวิตโคกระบือ 2 ตัว ที่ จ.ศรีสะเกษ

ตัวที่ 1 ทำพิธีที่ เวฬุวรรณธรรมวิหาร ให้ กับ หลวงปู่อุดมทรัพย์

ตัวที่ 2 ทำพิธีที่ วัดบ้านจาน แล้วมอบให้ กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงดู