โครงการ 11 (11ตัว)


ตัวที่1

ตัวที่2

ตัวที่3

ตัวที่4
ตัวที่5
ตัวที่6
ตัวที่7
ตัวที่8
ตัวที่9
ตัวที่10
ตัวที่11

โคกระบือ ทั้ง 11 ชีวิต โครงการ 11 ได้มีชีวิตใหม่  ด้วยเงินบริจาค ของทุกท่าน เข้ามา ตั้งแต่วันที่ 22/7/60 ถึง 23/8/60 รวบรวมได้เป็นเงิน 179,902 บาท 
 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 3 ภพภูมิ

รวมถึง สาธุชน ผู้มีจิตเมตตา ทุกท่าน ร่วมอนุโมทนา สาธุ ในบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ 

 

 

โคกระบือในโครงการ 11 ทั้ง 11 ชีวิต จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นอภัยทาน ที่ยิ่งใหญ่ ให้ผลานิสงส์ผลบุญ ที่ ท่านร่วมบริจาคเงินเข้ามา ส่งผลให้กับท่าน สมปรารถนาทันใจ...

 

แล้วจึงส่งมอบให้เกษตรกร ที่ไว้ใจได้ นำโคกระบือเหล่านี้ ไปเลี้ยงดู กระทั่งพวกเขา สิ้นอายุขัย แก่ตายโดยธรรมชาติ ให้ "เขา" และ "เรา" พ้นจากกงเกวียน กงกรรม ที่ไม่รู้จักจบ จักสิ้น... 
 

...ผลานิสงส์ กุศลผลบุญนี้ ส่งผลให้ท่านที่ร่วมบุญ และครอบครัวของท่าน

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุมั่น ขวัญยืน และ มีความสุขกาย สุขใจ เจริญรุ่งเรือง 

ด้วยเดชแห่งบุญนี้เทอญ... สาธุครับ

 

 

วันประกอบพิธีทางศาสนา ตรงกับวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 11:00 น. ที่วัดบ้านจาน (หลวงปู่หมุน)

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

 
*โครงการไถ่ชีวิต โคกระบือ ตั้งแต่โครงการที่ 1 ถึง 11 ที่ผ่านมา ไถ่ชีวิตโคกระบือไปแล้ว 136 ชีวิต...

 

...ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทุกท่าน ที่ ร่วมสร้างกุศล ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ร่วมกันมาทั้ง 11 โครงการครับ สาธุ!…