โครงการ 10 (ุ6ตัว)

สรุปยอด งานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือโครงการ 10 รวบรวมยอดบริจาค 105,421 บาท

นำไปไถ่ชีวิต โคกระบือ 6 ต้ว และ นำไปซื้อยาบำรุงให้กับโคกระบือตัวอื่น ๆ อีก 


วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โคกระบือทั้ง 6 ตัวนี้ นำไปประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ให้ผลานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นท่านที่มีส่วนร่วมบุญกันมา 

พิธีทางศาสนาจัดขึ้นที่  วัดบ้านจาน (วัดหลวงปู่หมุน) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เวลาประมาณ 11 โมง. โดยข้าพเจ้าได้นิมนต์ หลวงปู่หมุน และ พระอาจารย์ อุดมทรัพย์ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


อนุโมทนา สาธุกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคงานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ นับตั้งแต่ โครงการที่ 1-10 นำไปไถ่ชีวิตโคกระบือออกมาทั้งหมด 125 ตัว นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากครับ!

 


...ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก สุดขอบจักรวาล  ร่วมอนุโมทนา สาธุกับ ท่านที่ร่วมในกุศลผลบุญนี้

และให้กุศลผลบุญนี้... โปรดดลบันดาลให้ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญนี้... เปี่ยมด้วยความสุขกาย สุขใจ   เจริญด้วยอายุ   วรรณะ   สุขะ   พละ มีอายุมั่น ขวัญยืน

มีความปีติ ยินดี เกิดความสบายใจ สุขภาพแข็งแรง เทอญ