โครงการ 9 (9ตัว)

ไถ่ชีวิตโคกระบือ โครงการ 9 "      รวบรวมโคกระบือได้ทั้งหมด 9 ตัว 
ยอดเงินจากผู้มีจิตเมตตา 178,600 บาท
ค่าก่อสร้างคอกกระบือ 54,600 บาท
 
ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ที่ วัดบ้านจาน (วัดหลวงปู่หมุน) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
ในวัน VALENTINE  
14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00 น. 
 
โดยข้าพเจ้า ได้นิมนต์ หลวงปู่อุดมทรัพย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รับโคกระบือเหล่านี้สู่พระพุทธศาสนา...
 
แล้ว จึงส่งมอบให้เกษตรกร นำไปเลี้ยง กระทั่งโคกระบือเหล่านี้ สิ้นอายุขัย แก่ตายโดยธรรมชาติ... 
 
ให้โคกระบือเหล่านี้พ้นเวรกรรม ที่จะโดนฆ่าตายอย่างทรมาน 
 
เพื่อเป็น #การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยตรงให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเขา
 
   โดยมีอานิสงส์มหาศาลให้  กงเกวียน กงกรรม เคราะห์กรรมหนัก ผ่อนให้บรรเทาเบาบาง
 
ส่วนเรื่องคับแค้นใจที่เป็นทุกข์  จิตที่เศร้าหมอง โรคเวร โรคกรรม  จะได้ผ่อนคลาย บรรเทา เบาบาง 
 
...ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วสากลโลก ร่วมอนุโมทนา สาธุกับ สาธุชนทุกท่าน
 
และขอให้กุศลผลบุญนี้...   
โปรดดลบันดาลให้ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญนี้...
 
...เปี่ยมด้วยความสุขกาย สุขใจ   เจริญด้วยอายุ   วรรณะ   สุขะ   พละ มีอายุมั่น ขวัญยืน
มีความปีติ ยินดี เกิดความสบายใจ สุขภาพแข็งแรง มีความรักหวานชื่น ประกอบกิจการ มั่งคั่งร่ำรวย ราบรื่น ทำมาค้าขึ้น  มีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น!
 
ด้วยเดชแห่งบุญนี้... สาธุครับ