โครงการพิเศษ 2 (7ตัว)

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 โคกระบือ ทั้ง 7 ตัว ได้นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นพุทธบูชา ณ.วัดบ้านจาน 

(วัดหลวงปู่หมุน) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
โดยข้าพเจ้า นิมนต์พระเกจิอาจารย์แดนอีสาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คือ 
"พระอาจารย์อุดมทรัพย์"  ศิษย์ทายาทพุทธาคม สาย "หลวงปู่หมุน"  อมตะเถระ 5 แผ่นดิน และ
"หลวงปู่สรวง"   เทวดาเดินดิน ผู้วิเศษแห่งภูตะแบง อีสานใต้
 
ขออนุโมทนา สาธุ กับ บุคคลสำคัญ 2 ท่าน ที่ ช่วยไปไถ่ชีวิตโคกระบือออกมา คือ
1.คุณสมทัด ผิวจันทร์ (น้าทัด)
2.คุณอำนวย เขียวอ่อน (น้านวย)
 
** ขออนุโมทนา สาธุกับท่านที่บริจาคเงิน "มอบชีวิตใหม่" ให้กับโคกระบือเหล่านี้
 
เพื่อเติมเต็มบุญกศลนี้ ให้สำเร็จ สมบูรณ์แบบครับ
 
***** ขอผลานิสงส์ ผลบุญจงเกิดขึ้นกับทุกท่าน ที่มีจิตเมตตา ร่วมปัจจัย สร้างมหาทาน บุญกุศล ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง 
 
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
 
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
 
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
 
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
 
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
 
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
 
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
 
ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
 
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
 
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
 
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
 
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
 
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา 
 
ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
 
โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
 

ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ