พิธีไหว้ครู วัดเสนานิมิต

6 สิงหาคม 2559  พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ เข้มขลัง! ศักดิ์สิทธิ์!

พระครูสังฆรักษ์นพวรรณ คุณสาโร
# พระอาจารย์นพวรรณ
# ครูบากฤษณะ


เกจิอาจารย์ สิงห์เหนือ เสือใต้ จัดขึ้นที่วัดเสนานิมิต จ.อยุธยา