โครงการ 7 (15ตัว)

6 กันยายน 2559

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน ผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ที่ร่วมเสียสละเงิน ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพ สร้างกุศลผลบุญเป็นอภิมหาทานที่ยิ่งใหญ่ ให้โครงการที่ 7 นี้สำเร็จ สมบูรณ์ครับ

สรุป "ยอดเงินบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่า สู่ท้องนา โครงการที่ 7" เริ่มตั้งแต่ 22/7/59 ถึง 3/9/59 
เป็นจำนวนเงิน 238,600 บาท นำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 15 ตัว

ข้าพเจ้าตระหนักถึง เงินทุกบาท ทุกสตางค์ ของท่านที่บริจาคเข้ามา เพราะท่านจะต้องทำงานแลกกับเงินที่ได้มานี้ 
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องประกาศ อย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ทุกกระบวนการ คือ

โคกระบือทุกตัวที่ไถ่ออกมา มีภาพให้เห็นหน้าตาของแต่ละตัว

โดยมี เกษตรกรที่มีประวัติดี อยู่ที่ตำบลจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ช่วยเหลือทำงานช่วยศาสนา โดย น้าทัด และ น้านวย จะเป็นผู้แลอีกทาง เลี้ยงกระทั่งโคกระบือเหล่านี้แก่ตายโดยธรรมชาติ

และข้าพเจ้าประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์รับ แล้วจึงมอบให้กับเกษตรกรไปเลี้ยง ทั้งนี้เพื่อพลานิสงส์ กุศลผลบุญของทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาให้ครบสูตรสมบูรณ์แบบที่สุด!

ส่วนโคกระบือที่มอบให้กับทางโรงเรียนนั้น คือ พวกเราได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย ให้เมตตากับสัตว์ เยาวชนของชาติส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้ ก็มีความเมตตากรุณาในหัวใจ

เพื่อให้ "ผลานิสงส์กุศลผลบุญ" โครงการไถ่ชีวิต โคกระบือ ครั้งที่ 7 สมบูรณ์แบบ ให้สมกับที่ทุกท่านร่วมจิต ร่วมใจด้วยกันมา

1. ในวันนี้โคกระบือ ทั้ง 16 ตัว ได้นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นพุทธบูชา ณ.วัดบ้านจาน (วัดหลวงปู่หมุน) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
โคกระบือที่ ประกอบพิธีทางศาสนา มีทั้งหมด 16 ตัว

# ที่เพิ่มมาอีก 1 ตัวนั้น มาจากสาธุชนชาวศรีสะเกษท่านหนึ่ง
ได้ทราบข่าว งานบุญโครงการนี้ จึงได้มอบเงินบริจาคให้กับ น้าทัด และ น้านวย ไถ่ชีวิตอีก 1 ตัว 
แล้วช่วยนำโคกระบือตัวนี้ (ตัวที่ 16 ในภาพ) มาร่วมพิธีทางศาสนาด้วยกันครับ


2.โดยข้าพเจ้า นิมนต์พระเกจิอาจารย์แดนอีสาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คือ

"พระอาจารย์อุดมทรัพย์"

ศิษย์ทายาทพุทธาคม สาย
"หลวงปู่หมุน" อมตะเถระ 5 แผ่นดิน และ
"หลวงปู่สรวง" เทวดาเดินดิน ผู้วิเศษแห่งภูตะแบง อีสานใต้

และ ประธานฝ่ายสงฆ์ อีกรูปหนึ่ง คือ

"พระอาจารย์อุดมโชค"

และ ดร.พระมหาสุรัตน์ เป็นประธานร่วมเป็นสักขีพยานบุญในครั้งนี้


ด้วย ฉายาของ พระอาจารย์ ทั้ง 2 รูปนี้ เป็นสิริมงคล เพื่อให้ทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยกันมานี้ ได้รับพร... อันประเสริฐ ส่งผลให้ชีวิต...

"อุดมทรัพย์" ส่งผลให้ประกอบอาชีพ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น มั่งคั่งร่ำรวย เปี่ยมด้วยทรัพย์สินเงินทอง เป็นเศรษฐี

"อุดมโชค" ส่งผลให้มีโชคลาภ

คำว่า "โชคลาภ" นี้ แท้จริงแล้วคือ

*มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เพราะ ความไม่มีโรค มาเบียดเบียน คือ ลาภอันประเสริฐ

**มีเงินเก็บ เงินออม ไว้ ที่สามารถ นำเงินไปลงทุน ทำธุรกิจ ค้าขายให้ร่ำรวย

***ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต

3. ส่งมอบให้กับเกษตรกร ที่ไว้ใจได้ มีประวัติดี นำไปเลี้ยงกระทั่ง โคกระบือ เหล่านี้แก่ตายโดยธรรมชาติ

ส่วนโคกระบือที่มอบให้กับทางโรงเรียนนั้น คือ พวกเราได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย ให้เมตตากับสัตว์ เยาวชนของชาติส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้ ก็มีความเมตตากรุณาในหัวใจ


# ขออนุโมทนา สาธุ กับ ผู้มีเมตตาจิตทุกท่าน ที่ร่วมด้วย ช่วยกัน ให้ โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ จากโรงฆ่า สู่ท้องนา ครั้งที่ 1 ถึง 7 โดยเริ่มด้วยกันมาตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน 57 ถึง 6 กันยายน 2559 (ช่วง 2 ปี)

รวบรวมเงินบริจาคได้ 1,369,770 บาท นำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 85 ตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดครับ

บุคคลสำคัญ 2 ท่าน ที่ ช่วยให้โครงการสำเร็จตั้งแต่เริ่ม โครงการที่ 1-7 คือ 
1.คุณสมทัด ผิวจันทร์ 
(น้าทัด)

2.คุณอำนวย เขียวอ่อน
(น้านวย)

** ขออนุโมทนา สาธุกับทุกท่านที่ร่วมจิต ร่วมใจกันมา ร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมจิต รวมพลังกันทำให้เกิดโครงการมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

*** และสำหรับทุกท่านที่ร่วมปัจจัยมา มาก หรือ น้อย เป็นเงินจำนวนเท่าไรก็ตามในกองทุนนี้ ท่านเองก็ได้รับผลบุญกุศลเท่าเทียมกัน คือได้อานิสงส์ผลบุญที่ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือถึง 15 ตัว สาธุ! ครับ

จึงประกาศให้ทุกท่าน กรวดน้ำ ตามบทที่แนบมา
เพื่อเติมเต็มบุญกศลนี้ ให้สำเร็จ สมบูรณ์แบบครับ