โครงการ 6 (10ตัว)

19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 13 มีนาคม 2559 โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งที่ 6 จำนวน 10 ตัว

          ทำบุญ ไถ่ชีวิต โค กระบือ เป็นอภัยทาน ซึ่งเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ เป็นการช่วยชีวิต โค กระบือ ให้รอดพ้นจากการ โดนทุบหัว ถูกเชือด ถูกฆ่าตายอย่างทรมาน เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลโดยตรง ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ที่เบียดเบียนเรา โดยมีอานิสงส์มหาศาลให้เรารอดพ้น จากเคราะห์กรรมหนัก ให้บรรเทาเบาบาง เรื่องคับแค้นใจที่เป็นทุกข์ จิตที่เศร้าหมองจะผ่อนคลาย ทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขเกิดความปีติ ยินดี เกิดความสบายใจ สุขภาพแข็งแรง มีความรักหวานชื่นประกอบกิจการ มั่งคั่งร่ำรวย ราบรื่น ทำมาค้าขึ้น

อานิสงส์ดีๆ ร่วมด้วยช่วยกัน ข้าพเจ้า ขออนุโมทนา สาธุ กับทุกท่านที่ร่วมกันเสียสละปัจจัย ได้ช่วย

1. ช่วยโคกระบือรอดพ้นจากการถูกฆ่าตายอย่างทรมาน
2. ช่วยให้เกษตรกร ที่นำโคกระบือไปเลี้ยง มีงานทำ คือ เอามูลไปหมักเป็นปุ๋ยไปขายได้เงินเลี้ยงชีพ
3. ปุ๋ย ที่มาจากมูลโคกระบือ ไปใช้กับการปลูกข้าว และ พืชไร่ เพื่อหลีกเลี่ยง ปุ๋ยเคมี ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค

          ซึ่งข้าพเจ้าประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ อย่างถูกต้อง และ ถึงมือโดยตรง ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อผลานิสงส์ ผลบุญ ให้เกิดกับผู้ที่ได้ร่วมปัจจัยกันมา คือ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ฝ่ายพระสงฆ์ ที่ วัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมรับ และอนุโมทนาเข้าสู่พระพุทธศาสนา

          โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน มาร่วมเป็นสักขีพยาน แล้ว ส่งมอบให้กับเกษตรกรที่ไว้ใจได้ ที่มีประวัติดี นำไปเลี้ยงดู ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เลี้ยงดูกระทั่ง โค กระบือ เหล่านั้นแก่ตายไปเอง (ตายโดยธรรมชาติ)

สรุปยอดปัจจัยที่สาธุชน ผู้ใจบุญร่วมกันบริจาค โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 59 ถึง 13 มีนาคม 2559

เป็นจำนวนเงิน 170,600 บาท นำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 10 ตัว

          โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือโครงการที่ 1 - 6 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 57 ถึง 13 มีนาคม 2559 รวมรวบปัจจัยได้ 1,130,070 บาท และ ข้าพเจ้านำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 70 ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนุโมทนา สาธุครับ