โครงการ 5 (8ตัว)

16 สิงหาคม 58 โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือครั้งที่ 5 ณ.วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ สำเร็จแล้วครับ

            ขอเชิญชวนเหล่าสาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญไถ่ชีวิตสัตว์เป็นอภัยทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ ในการช่วยชีวิตสัตว์อื่นให้รอดพ้นจากถูกฆ่าตาย

            โดยมีอานิสงส์มหาศาล ช่วยให้เรามีอายุยืนยาว ปราศจาก สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย หมดเคราะห์ รอดพ้นจากกรรมหนักให้บรรเทาเบาบาง

            ข้าพเจ้าประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ อย่างถูกต้อง และ ถึงมือโดยตรง ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อผลานิสงส์ ผลบุญ ให้เกิดกับผู้ที่ได้ร่วมปัจจัยกันมา คือ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ฝ่ายพระสงฆ์ ร่วมรับ และอนุโมทนาเข้าสู่พระพุทธศาสนา และ มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน มาร่วมเป็นสักขีพยาน แล้ว ส่งมอบให้กับเกษตรกรที่ไว้ใจได้และมีประวัติดีที่ช่วยงานในพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปเลี้ยงดู ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เลี้ยงดูกระทั่ง โค กระบือ เหล่านั้นแก่ตายไปเอง (ตายโดยธรรมชาติ)

สรุปยอดปัจจัยที่สาธุชน ผู้ใจบุญร่วมกันบริจาค โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 58 ถึง 16 สิงหาคม 58

เป็นจำนวนเงิน 136,130 บาท

            ขอให้อานิสงส์ผลบุญ ที่สาธุชนทุกท่านที่ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ทั้ง 8 ตัวนี้ ส่งผลให้มีเกียรติยศ ทำมาค้าขึ้น มั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีความรักที่หวานชื่นครับ

            ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล … ขอแผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องทั้งหลาย มิตรสหายทั้งปวง ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เทวดาประจำชะตาเกิด เทวดา ครูบาอาจารย์ ที่คุ้มครอง พระภูมิเทวาเจ้าที่ เจ้ากรรม นายเวร สัมภะเวสีทุกหมู่เหล่า สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งผู้ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้ด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบันชาตินี้ จงรับอนุโมทนาในส่วนบุญนี้ ด้วยจิตยินดี แล้ว อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ

ช่วยชีวิตสัตว์ ตัดเคราะห์กรรมทันที ยิ่งด้วยทานบารมี กุศลนี้มีผลแน่นอน

            โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือโครงการที่ 1 - 5  ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 57 ถึง 16 สิงหาคม 58 รวมรวบปัจจัยได้ 959,470 บาท และ ข้าพเจ้านำไปไถ่ชีวิตโคกระบือ 60 ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนุโมทนา สาธุครับ