โครงการ 1,2,3 (39ตัว)

            โครงการ "ไถ่ชีวิต โค กระบือ "  ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เป็นอภัยทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ ในการช่วยชีวิตโค กระบือ ให้รอดพ้น จากการโดนทุบหัว ถูกเชือก ถูกฆ่าตายอย่างทรมาน

            โดยมีอานิสงส์มหาศาล ช่วยให้เรามีอายุยืนยาว ปราศจาก สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย หมดเคราะห์ รอดพ้นจากกรรมหนักให้บรรเทาเบาบางเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เบียดเบียนเรา เรื่องคับแค้นใจที่เป็นทุกข์ จิตที่เศร้าหมองจะคลาย บรรเทา เบาบาง ผ่อนคลาย และหายไปในที่สุด ส่งผลทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุข เกิดความปิติความสบาย สุขภาพแข็งแรง ประกอบกิจการมั่งคั่งร่ำรวย ราบรื่น ทำมาค้าขึ้น

            ข้าพเจ้า อ.วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์ ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ อย่างถูกต้อง และ ถึงมือโดยตรง ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อผลานิสงส์ ผลบุญ ให้เกิดกับผู้ที่ได้ร่วมปัจจัยกันมา คือ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ฝ่ายพระสงฆ์ ร่วมรับ และอนุโมทนาเข้าสู่พระพุทธศาสนา และ มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน มาร่วมเป็นสักขีพยาน แล้ว ส่งมอบให้กับเกษตรกรที่ไว้ใจได้และมีประวัติดีที่ช่วยงานในพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปเลี้ยงดู ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เลี้ยงดูกระทั่ง โค กระบือ เหล่านั้นแก่ตายไปเอง (ตายโดยธรรมชาติ) เพื่อผลานิสงส์ผลบุญให้เกิดกับผู้ที่ได้ร่วมปัจจัยกันมา

            โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ ครั้งที่ 1 , 2 , 3 คือระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึงศิษยานุศิษย์ ได้รวบรวมปัจจัยกัน ไปทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือไปแล้ว 39 ตัว