พิธีไหว้ครู พระพิราพ

            ในการนี้ ข้าพเจ้า อ.วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์ และคณะ ร่วมสืบสานตำนาน จัดงานพิธีกรรมไหว้ครูสูงสุด แห่งวงการ ประกอบพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 9:19 น. สถานที่ วัดธรรมโฆษก อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภายในโบสถ์อายุ 300 ปี

            พิธีกรรมในครั้งนี้ถือว่าเข้มขลังครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบพิธีครอบเศียรถึง 3 เศียร และ พิธีครอบครูหนังตะลุง ตามตำราโบราณอย่างแท้จริง กระทำถูกต้องตามศาสตร์พิธีกรรม ฉบับสมบูรณ์ เพราะในงานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ถึง 26 ตัว ซึ่งยากยิ่งนักในยุคนี้ ที่สามารถจัดได้ง่ายๆ นับเป็นพิธีกรรมการครอบเศียรพระพิราพ ครูสูงสุด ที่สืบสานรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบต่อไป  สถานที่ การครอบเศียรพระพิราพให้ถูกต้องตามพิธีจะต้อง ประกอบพิธีในอุโบสถ ขอบเขตพัทธสีมาเท่านั้น

            ในพิธีนี้ประกอบพิธีที่ อุโบสถ 300 ปี วัดธรรมโฆษก อ.เมือง จ.อุทัยธานี อีกทั้งยังเรียกว่า "โบสถ์มหาอุตม์" คือโบสถ์ที่มีแต่ประตูด้านหน้า ไม่มีประตูหลัง ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลัง

 • เศียรบรมครูครบทุกพระองค์ ประทับบน ปะรำพิธี ภายในอุโบสถ

 • เศียรครู พิราพ อายุร้อยปี ที่อัญเชิญนำมาครอบครูในพิธี

 • เศียรบรมครูปู่ฤษีนารอด เศียรครูท้าวเวสสุวรรณ

 • หลวงปู่อั้น อภิปาโล เจ้าอาวาส วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)

 • ครูใหญ่นาฏศิลป์ ครูสวง ศรีผ่อง ครูผู้ร่วมประกอบพิธี "ไหว้ครูพระพิราพ"

 • คณะปี่พาทย์นางรำ เป็นคณะปี่พาทย์ที่เล่นเพลงพระพิราพได้เท่านั้น เพราะถือว่าเพลงพระพิราพเป็นขั้นสูงสุดยอดในบรรดาเพลงโขนทั้งหลาย

 • นางรำ รำถวายพระพิราพ เพื่อเป็นการบูชาครู ซึ่งจะขาดเสียมิได้ ในพิธีกรรมนี้

 • พิธีบวงสรวง เครื่องสังเวย เครื่องบายศรี จัดอย่างถูกต้อง ตามตำราการบูชาครูพระราพโดยเฉพาะ

 • ฤกษ์ยามที่ใช้ครอบ ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย เวลา 09:19 น. ถึง 16:59 น.

            วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ถือเป็นฤกษ์ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์บูชาครูโดยเฉพาะ เป็นฤกษ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า มั่นคงถาวร

 • พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่ง คือ หลวงพ่อนพวรรณ (พระครูสังฆรักษ์นพวรรณ คุณสาโร)

เจ้าอาวาสวัดเสนานิมิต ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในพิธีงานไหว้ครูพระพิราพ

ข้าพเจ้า และ คณะรวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกัน ไถ่ชีวิต โค กระบือ 26 ตัว

ในงานพิธีไหว้ครู ครอบครู พระพิราพ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ องค์พระพิราพ และ เหล่าครูบาอาจารย์