พิธีไหว้ครู ปี 58

บวงสรวงบูรพาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

            วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 จัดงานถึง 3 วันซ้อน เป็นพิธีงานวันไหว้ครู พิธีครอบครูที่ยิ่งใหญ่มาก และในวันนี้เป็นฤกษ์มหามงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ เหล่าเกจิคณาจารย์มาร่วมพิธีจากทั่วสารทิศ และ ศิษยานุศิษย์ รวมถึงเหล่าสาธุชนที่มีจิตศรัทธา มาร่วมพิธีมงคลจำนวนหลายพันท่าน

            พิธีไหว้ครู บวงสรวงบูรพาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู พิธีการไหว้ครู ครอบครู เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยนิมนต์พระเกจิคณาจารย์ ร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์