พิธีไหว้ครู ปี 52

สิบนิ้วประนมก้มเกศา น้อมนบสักการะจอมไท้
ขอสักการะคารวะแด่เทพยดาฟ้า ดิน และ ต่อองค์บรมครูทุกท่าน


            การไหว้ครูเริ่มตั้งแต่การอภิวาทคุณพระรัตนตรัยที่ทุกคนต้องเคารพเป็นเบื้องต้น จากนั้นก็เป็นคุณบิดาคุณมารดา และคุณครูบาอาจารย์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน อุทิศบุญกุศลแด่คุณครูบาอาจารย์

            ประกาศโองการถวายแด่เทพยดาฟ้า-ดินและต่อครูบาอาจารย์ให้เสด็จมาประชุมนุมกันเพื่ออวยชัยให้พรแด่ลูกศิษย์ทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ถวายเครื่องเซ่น สังเวย บวงสรวงเทพยดาฟ้า-ดินและต่อครูบาอาจารย์

    •  ปะรำพิธี
    •  ครูบาอาจารย์คุ้มครอง
    •  ชนะอุปสรรคทั้งปวง
    •  บารมีสูงส่ง
    •  มั่นคง มั่งคั่ง
    •  บรรเลงเพลง