" พิเศษ... สำหรับบุตรหลานที่ท่านรัก "  ด้วยการ "ตั้งชื่อ" ที่ถูกต้อง! ตามหลักโหราศาสตร์ ให้สอดคล้อง เหมาะสมสำหรับดวงเกิดบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะ เปรียบเหมือน มีแผนที่นำทางชีวิต เดินไปตามทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม นำไปสู่ความสำเร็จที่ดีงามในชีวิต... สมปรารถนา...

 

" ตั้งชื่อบุตรหลาน ที่ถูกโฉลกตั้งแต่เกิด... 

...คือการมอบความสุข ให้แก่หัวใจดวงหนึ่ง

  ย่อมมีความสุข ตลอดชีวิต... "

 

 

ด้วย "ชื่อที่ถูกโฉลกกับดวงเกิด" มีส่วนช่วย... ให้บุตรหลานของท่าน 

+มีความสามารถ 
+มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้
+เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ
+กระตือรือร้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง
+มีความคิดริเริ่ม +ควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง
+บุคลิกภาพดี , พูดจาไพเราะ , มีกิริยามารยาทดี +มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ
+มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ มีความทะเยอทะยาน
+ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ
+มีคุณธรรม เปี่ยมด้วยจริยธรรม
+มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม
+มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม
+สุขภาพดี เปี่ยมด้วยความสุข


สิ่งสำคัญอีกประการคือ เสริมให้พ่อ แม่ มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้น  นี้คือ... "ที่สุดของที่สุด!" โดยมี "ชื่อที่ถูกโฉลก" ให้กับบุตรหลานท่าน  ตั้งแต่อายุยังน้อย ...บ่มเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ ให้กับบุตรหลานเป็นที่รักของท่าน

ค่าครูตั้งชื่อ 2,400 บาท

หากคุณ... อยู่ไกลกัน / อยู่ต่างจังหวัด / ติดงาน / ไม่สะดวกมาพบอาจารย์ 
ง่ายมาก! สะดวกสบาย! "สามารถตั้งชื่อลูกได้ ผลดี ชัดเจน เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100% ครับ" 

เพียงขั้นตอนง่ายๆ...

 

1.แจ้ง เพศ... นามสกุลที่ร่วมใช้ ... วัน.. เดือน.. ปี.. เวลาเกิด...

 

2.แล้วโอนเงิน ค่าครู ผ่านทางตู้ ATM / มือถือ Mobile Banking / เค้าเตอร์ธนาคาร

 

 

3.แล้ว โทรแจ้ง หรือ LINE  ที่อยู่สำหรับรับเอกสาร ตามที่สะดวก

 

สำหรับ "เด็กแรกเกิด" จะได้รับชื่อใหม่ภายใน 24 ช.ม. สำหรับไปแจ้งเกิดได้ทันเวลาครับ ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะตั้งชื่อใหม่

แจ้งสายตรงที่เบอร์ 08-9009-9090

หรือส่งข้อมูล วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด ทาง LINE ADD มาที่ 

ID LINE: 0890099090