dot dot
dot
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์
dot
bulletพิธีไหว้ครู ปี 52
bulletพิธีไหว้ครู ปี 57
bulletพิธีไหว้ครู ปี 58
bulletพิธีไหว้ครู โหราศาสตร์
bulletไหว้ครู พระพิราพ
dot
โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
dot
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 1,2,3
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 4
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 5
dot
โครงการ จาริกบุญ สร้างกุศล ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ
dot
bullet1.สร้าง ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านติ้ว จ.ศรีสะเกษ
bullet2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดบุไผ่ จ.นครราชสีมา
bullet3.ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรินทร์
bullet4.เททอง หล่อพระ พุทธยอดแก้วดวงธรรมเศรษฐีฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
bullet5.เททอง หล่อพระประธาน วัดมะเดื่อ จ.อุทัยธานี
bullet6.ร่วมสร้างบันได สำนักสงฆ์ฐานวีโร โคราช
bullet7.เจ้าภาพบวชพระ 30 รูป วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์
bullet8.เททอง หล่อพระ เปิดทรัพย์ ปางเปิดโลก วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
bullet 9.หล่อพระ หลวงพ่อทันใจ ปางนาคปรก วัดพุกระโดน
bullet10.เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
bullet11.สร้างหอระฆัง วัดบ้านนา เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
bullet12.หล่อพระเจ้าทันใจ ปางสะดุ้งมาร ณ.วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี
bullet13.หล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วัดบ้านน้อย จ.สระบุรี
bullet14.เททอง หล่อพระ พุทธชินราช วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบวรศิริธรรม จ.สุพรรณบุรี
bullet15.ปล่อย ปลา กบ เต่า น้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม
bullet16.เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐม ปางประทับรอยพระพุทธบาท วางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาธาตุสมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
bullet17.เททองหล่อพระประธาน วัดหนองบอนบุญญาราม จ.ชลบุรี
bullet18.เทหล่อพระ ๑.หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสารีบุตร วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
bullet19.ปล่อยปลา เต่า กบ 150 กิโลกรัม
bullet20.เททองหล่อพระพุทธชินราช และ ถวายเทียนพรรษา วัดพระยาสุเรนทร์ จ,กรุงเทพ
bullet21.เททองหล่อพระพุทธมุนินท์ศาสดา วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
bullet22.เททองหล่อพระประธานศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย พระพุทธจุฬารักษ์ วัดดอนแจง จ.ราชบุรี
bullet23.ยกช่อฟ้า วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพ
bullet24.เททองหล่อพระพุทธรูป วัดยายร่ม จ.กรุงเทพ
bullet25. เททองหล่อพระ ๑๓ องค์ วัดหนองบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
bullet26.เททองหล่อพระพุทธไชยโชคอุดม พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพ
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet28.สร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพ
bullet29.เททองหล่อพระ หลวงพ่อทันใจ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
bullet30.เททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยโพธิ์สัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bullet31.เททองหล่อพระ วัดสระพัง จ.นครปฐม
bullet32.เททองหล่อพระ วัดบางกระดี จ.ปทุมธานี
bullet33.สร้างพระ เพิ่มอีก 32 องค์
bullet34.เททองหล่อพระพุทธวรรณะมงคลชัย วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet35.เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
bullet36.หล่อพระพุทธสักขีจักรพรรดิ์มุนีศรีแก้วกาญจน์ หน้าตัก 9 เมตร สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
bullet37.เททองหล่อพระเจ้าห้ามทุกข์ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
bullet38.หล่อพระเกศ เปรวเพลิง หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
bullet39.หล่อพระพุทธรูป ๑.อู่ทอง ๒.เชียงแสน ๓.สุโขทัย วัดพุกะชัด จ.ลพบุรี
bullet40.สร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก วัดป่าสามัคคี จ.สกลนคร
bullet41.เททองหล่อพระพุทธรูป ปางเปิดโลก วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี
bullet42.เททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ.อาคารปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จ.กรุงเทพ
bullet43.หล่อพระพุทธโลกนาถปางสุโขทัย วัดยางสูง จ.กาญจนบุรี
bullet44.เททองหล่อพระประธานยิ้มรับฟ้า วัดกระจัง กรุงเทพ
bullet45.เททองหล่อพระประธาน พระพุทธวิโมกข์มุนี วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร
bullet46.เททองหล่อพระนาคปรก พญาอนันตนาคราช 9 เศียร วัดบางบัว จ.กรุงเทพ
bullet47.ปล่อยปลา กบ 100 กิโล เต่า 40 ตัว
bullet48.เททองหล่อพระประธาน วัดคลองบอน จ.จันทบุรี
bullet49.เททองหล่อพระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ วัดโนนฝาวพุทธาราม จ.ปราจีนบุรี
bullet50.เททองหล่อพระประธาน วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพ
bullet51.เททองหล่อพระสีวลี วัดอุดมรังสี จ.กรุงเทพ
bullet52.เททองหล่อพระ 3 องค์ ๑.พระประธาน ๒.พระโมคคัลลาน์ ๓.พระสารีบุตร วัดห้วยพระ จ.นครปฐม
bullet53.เททองหล่อพระประธาน ในโบสถ์มหาอุตม์ วัดหนองแช่เสา จ.ราชบุรี
bullet54.สร้างห้องน้ำ วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet55.เททองหล่อพระประธาน วัดบ้านลวด จ.สุพรรณบุรี
bullet56.เททองหล่อพระพุทธเมตตา พระประธาน วัดป่ากิตติสารวัน จ.เพชรบูรณ์
bullet57.เททองหล่อท้าวเวสสุวรรณจาตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
bullet58.เททองหล่อพระประธาน หลวงพ่ออู่ทอง หน้าตัก 89 นิ้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
bullet59.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปิดทองประดับเพชร หน้าตัก 80 นิ้ว
bullet60.เททองหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดเจ้าอาม ธนบุรี
bullet61.เททองหล่อพระพุทธประทานพร วัดอุบลวนาราม(วัดบัว) จ.นนทบุรี
bullet62.เททองหล่อหลวงพ่อเงิน หน้าตัก 15 เมตร วัดไตรมิตร กรุงเทพ
dot
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดสระพัง จ.นครปฐม
dot
bulletบริจาคหินอ่อน หินแกรนิต น้ำหนัก 15 ตัน บูรณะวัด
dot
พิธีพุทธาภิเษก
dot
bullet1.พุทธาภิเษก วันลอยกระทง ปี 57
bullet2.พิธีเป่ายันต์พระสีวลี ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณ
dot
ใช้สีให้ถูกโฉลก
dot
bulletสีเสริมดวง
dot
เปลี่ยนชื่อแล้ว เสริมมงคลชีวิต ให้มีความสุขร่ำรวย
dot
bulletเพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี
dot
เสริมอำนาจสุภาพบุรุษ
dot
bulletสร้างอำนาจบารมี
dot
เสริมวาสนาสุภาพสตรี
dot
bulletสร้างวาสนา
dot
เสริมสง่าราศีแก่ดวงชะตา
dot
bulletสร้างสิริมงคล
dot
สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
dot
bulletสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่
dot
วาจาสร้างบุญ
dot
bulletสร้างบุญด้วยวาจา
dot
คู่รักคู่บุญ
dot
bulletสร้างบุญกับคนรัก
dot
คิวอาร์โค้ด LINE
dot
dot
line bestnewname เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่
dot
dot
www.MasterFlyingStar.com ฮวงจุ้ย สูตรของแท้ 100% ปริญญา 5 ใบ ขั้นสูงสุด จาก Hong Kong
dot
รับดูฮวงจุ้ย
dot
BestNewName.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
bestnewname.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล CEO THAILAND AWARDS
dot

สุดยอดโหราศาสตร์

  • รับ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่
  • ตั้งชื่อลูก
  • ตั้งชื่อกิจการ ทุกประเภท
  • ชื่อ บริษัท ห้าง ร้านค้า
  • สร้างBrandName®ดังระดับโลก
    ยกระดับชีวิตสู่เส้นทางเศรษฐี

     

 

 เปลี่ยนโชคชะตา ให้ โชคดี มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐี

 

อาจารย์ เปิดกว้าง เต็มใจ พร้อมยินดีชี้แนะทุกท่าน

ที่พร้อมจะเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

สร้างความสำเร็จในชีวิต มั่งคั่ง ร่ำรวย

คุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของชีวิต 

 

  

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล

CEO THAILAND AWARDS

 

 

 

 

 

  รับ ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อกิจการ บริษัท ร้านค้า ชื่อสินค้า

ด้วยศิลปะชั้นสูง ผสมผสานกับวิชาโหราศาสตร์ของแท้

ด้วยชื่อที่ไพเราะ มีเสน่ห์ มีสง่าราศี เขียนง่าย อ่านง่าย มีรสนิยมดี

อ่านออกเสียงไพเราะ มีคำแปลดี ความหมายสิริมงคล

มีพลังอำนาจเสริมให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความมั่งมีศรีสุข มีเกียรติยศสรรเสริญ

มั่งคั่งร่ำรวย มีความรักอันหวานชื่นรื่นรมย์ใจ รับโอกาสที่ดีสู่ชีวิต

สำเร็จดั่งใจปรารถนา เห็นผลดีชัดเจน ครบสูตร สมบูรณ์แบบ 100%

ตั้งชื่อลูก,เปลี่ยนชื่อ,โหราศาสตร์,ตั้งชื่อดี,นามสกุลมงคล

 

     โดยทั่วไปบุคคลส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือตั้งชื่อลูกให้มีความหมายดีก็ถือว่าเป็นการตั้งชื่อที่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว

และมีหลายคนที่พอจะรู้เรื่องหลักเลขศาสตร์แล้วไปเปลี่ยนชื่อด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าจะได้ตัวเลขที่สวยงามก็ตาม แต่ทำไมไม่ได้ส่งผลอะไรเลย?

เพราะการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลใหม่ มิใช่เพียงแค่เอาตัวอักษรมาบวกกันเท่านั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน และ ขั้นตอนประกอบพิธีกรรมไหว้ครูที่เข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ 


          โหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อ สูตรของเรา เป็นของจริง ของแท้ คำนวณวันเดือนปีเกิด เพื่อหาผลดวงดาวประจำดวงเกิด ให้เชื่อมกับองค์ประกอบของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ สอดคล้องสัมพันธ์กับเจ้าชะตา การเปลี่ยนชื่อใหม่ที่ถูกโฉลก สูตรของแท้ที่สำนักนี้ ท่านจะได้พบกับแสงสว่างแห่งชีวิตอย่างแน่นอน

อดีตแก้ไม่ได้ แต่อนาคตที่สดใสอยู่ที่นี่แล้ว

รับโอกาสที่ดี สู่ชีวิต

ตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น

แค่เปลี่ยนชื่อ ชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว โทรมาที่ 08-9009-9090

สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อเด็กแรกเกิด ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อกิจการ ดูฤกษ์มงคลทุกชนิด
วิธีชำระค่าครู เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งนามสกุลใหม่ ง่ายๆเหมือนมาพบกันที่สำนักงาน

สะดวกดี สบายดี ได้รับชื่อใหม่ ที่ครบสูตร สมบูรณ์แบบ เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100%   เช่นเดียวกันตั้งชื่อเพราะ นามสกุลมีสง่าราศี ให้มีความสุข สมหวังในความรัก มั่งคั่งร่ำรวย สมปรารถนา

เปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความสุขสมหวัง มีความรักที่หวานชื่น มั่งคั่งร่ำรวย มั่งมีศรีสุขพิสูจน์ได้ ด้วยสูตรวิชาของแท้ 100%ตั้งชื่อลูกให้ถูกโฉลก เปลี่ยนชื่อลูกใหม่ ให้สอดคล้องกับดวงชะตา ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข อบอุ่น

ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกใหม่ที่ถูกโฉลกเป็นนิมิตหมายที่ดี อำนวยผลให้เลี้ยงง่าย เรียนเก่ง พูดจาไพเราะ จิตใจดี สุขภาพดี คุณธรรมเด่น เข้มแข็ง มีความรักอบอุ่นในครอบครัว มีสังคมเพื่อนที่ดีจริงใจต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนดวงคุณพ่อคุณแม่ให้มีฐานะดีขึ้นทันตาตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อกิจการ ร้านค้า สร้างแบรนด์ให้ดังระดับโลก

1.ตั้งชื่อบริษัท กิจการ ร้านค้า ตั้งชื่อเว็บไซด์ สร้างBrand Name

2.โลโก้ ออกแบบเครื่องหมายการค้า ดีไซน์ หรูหรา สวยงาม

3.สีที่ถูกโฉลกให้กิจการมีชีวิต ชีวา มีพลัง

4.ฤกษ์วันจดทะเบียน+ขึ้นป้ายกิจการ+เปิดกิจการ

  รับครบสูตรและสมบูรณ์แบบที่สุด® ฤกษ์ดี คือนิมิตหมายที่ดี

♥ พิธีหมั้น สู่ขอ
♥ มงคลสมรส 
♥ เด็กแรกเกิด
♥ เริ่มก่อสร้างบ้าน อาคาร ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์
♥ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสำนักงาน
♥ เปิดกิจการร้านค้า
♥ ออกรถใหม่เปิดสอนโหราศาสตร์วิชาการตั้งชื่อและนามสกุลขั้นสูง

โหราศาสตร์ที่เปิดสอนคือเคล็ดลับวิชาเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ หรือตั้งชื่อลูกให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ชื่อนามสกุลเดิม และหาผลของดวงดาว ๙ ดวง การตั้งชัยภูมิสำหรับตั้งชื่อนามสกุลใหม่ ซึ่งการสอนของอาจารย์นี้จะลึกซึ้ง ไม่เหมือนกับการซื้อหนังสือมาตั้งชื่อเอง หรือ วิเคราะห์ชื่อตามเว็บไซต์ทั่วไปโอนค่าครูตั้งชื่อผ่านบริการPayPal

วันนี้ลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก สามารถโอนเงินค่าครูโดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นโอนเงินข้ามประเทศแล้ว อาจารย์ยินดีช่วยให้คุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าครูข้ามประเทศ วิเคราะห์ชื่อ ตรวจนามสกุล พื้นฐานเบื้องต้น


การตั้งชื่อใหม่ ให้ราบรื่นร่ำรวย สมปรารถนา


อาจารย์ วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อใหม่ที่แสนไพเราะ เสริมมงคลให้กับชีวิต


บ้านเลขที่ 666/66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ มือถือ 08-9009-9090 บ้าน 02-197-8888 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1083550000226 email: bestnewname@hotmail.com