dot dot
dot
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์
dot
bulletพิธีไหว้ครู ปี 52
bulletพิธีไหว้ครู ปี 57
bulletพิธีไหว้ครู ปี 58
bulletพิธีไหว้ครู โหราศาสตร์
bulletไหว้ครู พระพิราพ
bulletพิธีไหว้ครู ปี 59
dot
โครงการ ไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่ข้าพเจ้า และ คณะ รวมถึง ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น
dot
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 1,2,3 (39ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 4 (13ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 5 (8ตัว)
bulletทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ โครงการ 6 (10ตัว)
dot
โครงการ จาริกบุญ สร้างกุศล ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่ข้าพเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ
dot
bullet1.สร้าง ปฏิสังขรณ์ วัดบ้านติ้ว จ.ศรีสะเกษ
bullet2.ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ วัดบุไผ่ จ.นครราชสีมา
bullet3.ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดศรีวิหารเจริญ จ.สุรินทร์
bullet4.เททอง หล่อพระ พุทธยอดแก้วดวงธรรมเศรษฐีฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
bullet5.เททอง หล่อพระประธาน วัดมะเดื่อ จ.อุทัยธานี
bullet6.ร่วมสร้างบันได สำนักสงฆ์ฐานวีโร โคราช
bullet7.เจ้าภาพบวชพระ 30 รูป วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์
bullet8.เททอง หล่อพระ เปิดทรัพย์ ปางเปิดโลก วัดถ้ำดาวเขาแก้ว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
bullet 9.หล่อพระ หลวงพ่อทันใจ ปางนาคปรก วัดพุกระโดน
bullet10.เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากไร้ วัดบางโฉมศรี จ.สิงห์บุรี
bullet11.สร้างหอระฆัง วัดบ้านนา เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
bullet12.หล่อพระเจ้าทันใจ ปางสะดุ้งมาร ณ.วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี
bullet13.หล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วัดบ้านน้อย จ.สระบุรี
bullet14.เททอง หล่อพระ พุทธชินราช วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบวรศิริธรรม จ.สุพรรณบุรี
bullet15.ปล่อย ปลา กบ เต่า น้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม
bullet16.เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐม ปางประทับรอยพระพุทธบาท วางศิลาฤกษ์ สร้างพระมหาธาตุสมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
bullet17.เททองหล่อพระประธาน วัดหนองบอนบุญญาราม จ.ชลบุรี
bullet18.เทหล่อพระ ๑.หลวงพ่อป่าเลไลยก์ ๒.พระโมคคัลลานะ ๓.พระสารีบุตร วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร
bullet19.ปล่อยปลา เต่า กบ 150 กิโลกรัม
bullet20.เททองหล่อพระพุทธชินราช และ ถวายเทียนพรรษา วัดพระยาสุเรนทร์ จ,กรุงเทพ
bullet21.เททองหล่อพระพุทธมุนินท์ศาสดา วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
bullet22.เททองหล่อพระประธานศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย พระพุทธจุฬารักษ์ วัดดอนแจง จ.ราชบุรี
bullet23.ยกช่อฟ้า วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพ
bullet24.เททองหล่อพระพุทธรูป วัดยายร่ม จ.กรุงเทพ
bullet25. เททองหล่อพระ ๑๓ องค์ วัดหนองบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
bullet26.เททองหล่อพระพุทธไชยโชคอุดม พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดโคกโพธิ์ราม จ.กรุงเทพ
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet27.เททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ จำนวน 168 องค์ ธรรมสถานอินทร์หนู จ.กาญจนบุรี
bullet28.สร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพ
bullet29.เททองหล่อพระ หลวงพ่อทันใจ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร
bullet30.เททองหล่อพระพุทธหริภุญไชยโพธิ์สัตว์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bullet31.เททองหล่อพระ วัดสระพัง จ.นครปฐม
bullet32.เททองหล่อพระ วัดบางกระดี จ.ปทุมธานี
bullet33.สร้างพระ เพิ่มอีก 32 องค์
bullet34.เททองหล่อพระพุทธวรรณะมงคลชัย วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet35.เททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล จ.กาญจนบุรี
bullet36.หล่อพระพุทธสักขีจักรพรรดิ์มุนีศรีแก้วกาญจน์ หน้าตัก 9 เมตร สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
bullet37.เททองหล่อพระเจ้าห้ามทุกข์ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
bullet38.หล่อพระเกศ เปรวเพลิง หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
bullet39.หล่อพระพุทธรูป ๑.อู่ทอง ๒.เชียงแสน ๓.สุโขทัย วัดพุกะชัด จ.ลพบุรี
bullet40.สร้างแม่พิมพ์พระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก วัดป่าสามัคคี จ.สกลนคร
bullet41.เททองหล่อพระพุทธรูป ปางเปิดโลก วัดบางกร่าง จ.นนทบุรี
bullet42.เททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ.อาคารปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช จ.กรุงเทพ
bullet43.หล่อพระพุทธโลกนาถปางสุโขทัย วัดยางสูง จ.กาญจนบุรี
bullet44.เททองหล่อพระประธานยิ้มรับฟ้า วัดกระจัง กรุงเทพ
bullet45.เททองหล่อพระประธาน พระพุทธวิโมกข์มุนี วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร
bullet46.เททองหล่อพระนาคปรก พญาอนันตนาคราช 9 เศียร วัดบางบัว จ.กรุงเทพ
bullet47.ปล่อยปลา กบ 100 กิโล เต่า 40 ตัว
bullet48.เททองหล่อพระประธาน วัดคลองบอน จ.จันทบุรี
bullet49.เททองหล่อพระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ วัดโนนฝาวพุทธาราม จ.ปราจีนบุรี
bullet50.เททองหล่อพระประธาน วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จ.กรุงเทพ
bullet51.เททองหล่อพระสีวลี วัดอุดมรังสี จ.กรุงเทพ
bullet52.เททองหล่อพระ 3 องค์ ๑.พระประธาน ๒.พระโมคคัลลาน์ ๓.พระสารีบุตร วัดห้วยพระ จ.นครปฐม
bullet53.เททองหล่อพระประธาน ในโบสถ์มหาอุตม์ วัดหนองแช่เสา จ.ราชบุรี
bullet54.สร้างห้องน้ำ วัดสระพัง จ.นครราชสีมา
bullet55.เททองหล่อพระประธาน วัดบ้านลวด จ.สุพรรณบุรี
bullet56.เททองหล่อพระพุทธเมตตา พระประธาน วัดป่ากิตติสารวัน จ.เพชรบูรณ์
bullet57.เททองหล่อท้าวเวสสุวรรณจาตุมหาราชิกา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
bullet58.เททองหล่อพระประธาน หลวงพ่ออู่ทอง หน้าตัก 89 นิ้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
bullet59.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปิดทองประดับเพชร หน้าตัก 80 นิ้ว
bullet60.เททองหล่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดเจ้าอาม ธนบุรี
bullet61.เททองหล่อพระพุทธประทานพร วัดอุบลวนาราม(วัดบัว) จ.นนทบุรี
bullet62.เททองหล่อหลวงพ่อเงิน หน้าตัก 15 เมตร วัดไตรมิตร กรุงเทพ
bullet63.แจกทาน ที่รร.บ้านปางคอม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
bullet64.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพ
dot
ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดสระพัง จ.นครปฐม
dot
bulletบริจาคหินอ่อน หินแกรนิต น้ำหนัก 15 ตัน บูรณะวัด
dot
พิธีพุทธาภิเษก
dot
bullet1.พุทธาภิเษก วันลอยกระทง ปี 57
bullet2.พิธีเป่ายันต์พระสีวลี ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณ
dot
ใช้สีให้ถูกโฉลก
dot
bulletสีเสริมดวง
dot
เปลี่ยนชื่อแล้ว เสริมมงคลชีวิต ให้มีความสุขร่ำรวย
dot
bulletเพิ่มโชคลาภวาสนาบารมี
dot
เสริมอำนาจสุภาพบุรุษ
dot
bulletสร้างอำนาจบารมี
dot
เสริมวาสนาสุภาพสตรี
dot
bulletสร้างวาสนา
dot
เสริมสง่าราศีแก่ดวงชะตา
dot
bulletสร้างสิริมงคล
dot
สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่
dot
bulletสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่
dot
วาจาสร้างบุญ
dot
bulletสร้างบุญด้วยวาจา
dot
คู่รักคู่บุญ
dot
bulletสร้างบุญกับคนรัก
dot
คิวอาร์โค้ด LINE
dot
dot
line bestnewname เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่
dot
dot
www.MasterFlyingStar.com ฮวงจุ้ย สูตรของแท้ 100% ปริญญา 5 ใบ ขั้นสูงสุด จาก Hong Kong
dot
รับดูฮวงจุ้ย
dot
BestNewName.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
bestnewname.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่่างถูกต้อง มั่นใจ เชื่อถือได้
dot
dot
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัล CEO THAILAND AWARDS
dot

ยินดีต้อนรับสู่  bestnewname.com  "ชื่อนี้"  มีแต่ความสุข

มาร่วมเปิดประตู  สู่ประสบการณ์ชีวิตใหม่!!!  ของท่านด้วย  “สุดยอด...โหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น”  กับ อาจารย์ วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์


"ชื่อ" ที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ “ให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน” บรรลุศักยภาพที่ยิ่งใหญ่...ที่สุด!!! ของ “ดวงชะตา” นำพาชีวิตท่านให้สู่ "อิสระภาพทางการเงินที่ร่ำรวย"


ด้วยการ  "เปลี่ยนชื่อใหม่"  ให้ถูกโฉลกกับ วัน เดือน ปี เกิด ส่งพลังนำความ  “โชคดี”  สู่ชีวิตประจำวัน ให้เปี่ยมด้วยความสุข ความรักที่หวานชื่น ประกอบกิจการงานสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  และรวดเร็วขึ้น  มีฐานะร่ำรวย

 
ให้ชีวิตมีความสุขกับ “ชื่อใหม่” ที่ทรงพลัง สามารถเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตของท่านให้ มีแรงผลักดัน ช่วยให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้กิจการงาน ราบรื่น กระตุ้นให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีประโยชน์ มีอนาคตที่สดใส นำพาชีวิตไปสู่เส้นทาง “เศรษฐี”
 

 

 อนาคตที่สดใสอยู่ที่นี่แล้ว!!! 
"เปิดใจ" และ "พร้อม" รับโอกาสที่ดี...สู่ชีวิต
ตัดสินใจ เปลี่ยนชื่อใหม่ เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น

เพราะ... สุดยอดวิชาโหราศาสตร์ตั้งชื่อของอาจารย์เป็น "สูตรของจริง...ของแท้...!" ที่ทรงพลัง สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ อย่างแน่นอน!!! ชัดเจน!!!

โดยคำนวณหาผลดวงดาวประจำดวงเกิด ให้เชื่อมกับองค์ประกอบของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ สอดคล้องสัมพันธ์กับแต่ละธาตุมีกลุ่ม 12 ราศี ได้แก่ ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุล ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน  โดยแต่ละราศีก็ต้องมีอาศัยการเดินของดวงดาวในแต่ละตัวอักษรของชื่อใหม่  เพราะเป็นชื่อที่ทำให้ "พิเศษเฉพาะคุณ"

ใช่เลย... ท่านจะได้พบกับแสงสว่างแห่งชีวิตที่เจิดจรัสอย่างแน่นอน! 

อาจารย์ วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญ
•รับ เปลี่ยนชื่อ
รับ ตั้งนามสกุลใหม่
•รับ ตั้งชื่อลูก
•รับ ตั้งชื่อ บริษัท ห้าง กิจการ ร้านค้า ชื่อสินค้า ทุกประเภท
•รับ สร้างBrandName® ให้ดังระดับโลก
•รับ ดูฤกษ์มงคลทุกชนิด 
 
ด้วยวิชาโหราศาสตร์ของแท้ ผสมผสานกับศิลปะชั้นสูง ด้วยชื่อที่ไพเราะ มีเสน่ห์ มีสง่าราศี เขียนง่าย อ่านง่าย มีรสนิยมดี
อ่านออกเสียงไพเราะ มีคำแปลดี ความหมายดีเป็นสิริมงคล
มีพลังอำนาจเสริมให้ชีวิต เปี่ยมด้วยความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเป็นเศรษฐี
มีเกียรติยศสรรเสริญ มีความรักที่หวานชื่นรื่นรมย์ใจ
รับโอกาสที่ดีสู่ชีวิต สำเร็จดั่งใจปรารถนา เห็นผลดีชัดเจน ครบสูตร สมบูรณ์แบบ 100%

เปลี่ยนโชคชะตา ให้พบกับความมหัศจรรย์ของชีวิต
ยกระดับชีวิตสู่เส้นทางมั่งคั่ง! ร่ำรวย!! เป็นเศรษฐี!!!

"อาจารย์ เปิดกว้าง เต็มใจ พร้อมยินดีชี้แนะทุกท่าน
ที่พร้อมจะเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น..."
 
โทรสายตรง: 08-9009-9090
โทรสำนักงาน: 02-197-8888
สุดยอดโหราศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อเด็กแรกเกิด ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อกิจการ ดูฤกษ์มงคลทุกชนิด
วิธีชำระค่าครู เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งนามสกุลใหม่ ง่ายๆเหมือนมาพบกันที่สำนักงาน

ช่องทางโอนเงินค่าครู

ง่ายๆ และ สะดวกสบาย!

ได้รับชื่อใหม่ ครบสูตร สมบูรณ์แบบ เหมือนมาพบกันที่สำนักงาน 100% ตั้งชื่อเพราะ นามสกุลมีสง่าราศี ให้มีความสุข สมหวังในความรัก มั่งคั่งร่ำรวย สมปรารถนา

ด้วยสูตรวิชาของแท้ 100% ผสมผสานกับ ศิลปะชั้นเลิศ จึงส่งผลให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความสุข มั่งคั่งร่ำรวย สมปรารถนาได้ดั่งใจตั้งชื่อลูกให้ถูกโฉลก เปลี่ยนชื่อลูกใหม่ ให้สอดคล้องกับดวงชะตา ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข อบอุ่น

"พิเศษเฉพาะบุตรหลานคุณ" ตั้ง "ชื่อ" สำหรับดวงเกิดบุตรหลานของคุณโดยเฉพาะ เปรียบเหมือน มีแผนที่นำทางชีวิต เดินไปตามทางที่ถูกต้อง นำไปสู่ความสำเร็จที่ดีงามในชีวิต... ตามสิ่งที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดี...ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อกิจการ ร้านค้า สร้างแบรนด์ให้ดังระดับโลก

1.รับ "ตั้งชื่อ" ร้านค้า/กิจการ/บริษัท/ขายของON LINE/ปั้นBrand

2.พร้อมออกแบบ "LOGO" ด้วยดีไซน์ที่หรูหราสวยงาม

3.กำหนด "สี" ที่ถูกโฉลกให้กับกิจการ เพื่อเพิ่มพลังให้มีชีวิตชีวา

4.คำนวณ "ฤกษ์ดี" วันจดทะเบียน+ขึ้นป้ายกิจการ+เปิดกิจการ

 รับครบสูตรสมบูรณ์แบบที่สุด®!!! ฤกษ์ดี คือนิมิตหมายที่ดี

♥ พิธีหมั้น สู่ขอ
♥ มงคลสมรส 
♥ เด็กแรกเกิด
♥ เริ่มก่อสร้างบ้าน อาคาร ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์
♥ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสำนักงาน
♥ เปิดกิจการร้านค้า
♥ ออกรถใหม่เปิดสอนโหราศาสตร์วิชาการตั้งชื่อและนามสกุลขั้นสูง

โหราศาสตร์ที่เปิดสอนคือเคล็ดลับวิชาเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ ให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ชื่อนามสกุล และหาผลของดวงดาว 9 ดวง การตั้งชัยภูมิดวงชะตา สำหรับตั้งชื่อ/นามสกุลใหม่ ซึ่งการสอนของอาจารย์นี้จะลึกซึ้ง ไม่เหมือนกับการซื้อหนังสือมาตั้งชื่อเอง หรือ วิเคราะห์ชื่อตามเว็บไซต์ทั่วไปวิเคราะห์ชื่อ ตรวจนามสกุล พื้นฐานเบื้องต้น


การตั้งชื่อใหม่ ให้ราบรื่นร่ำรวย สมปรารถนา


อาจารย์ วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อใหม่ที่แสนไพเราะ เสริมมงคลให้กับชีวิต


บ้านเลขที่ 666/66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ มือถือ 08-9009-9090 บ้าน 02-197-8888 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1083550000226 email: bestnewname@hotmail.com